ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

دشمن و بزرگترین یاور

خود را دشمن همدیگر خوانند و بزرگترین یاور هم هستند.
گر چنین دشمنانی یاور هم باشند، پس دشمن واقعی چه کسانی هستند!!!
طرفداران بوش پسر روزبروز کمتر ميشدند تا "دشمنی" که پدرش تعلیم داده و مجهز کرد، حمله کرد و جنایت و فاجعه به پا داشت.
بوش پسر محبوب شد.
القاعده بدنبال جنگجو بود، کسی آماده نبود و داوطلب نمیشد تا "دشمنی" به مردمی بیپناه به بهانهء جنایتکاری که با پشتیبانیشان دهه‌ها ظلم روا میکرد، یورش برد، بمباران کرد و شکنجه. مردم آماده و سپس داوطلب تا برای "؟؟؟" بجنگند.
بوش دوباره گرفتار شده بود و خطر ميرفت که قدرت را از دست بدهد. همه خیال ميکردند که او اکنون به دوستان نیاز دارد. اما یاور همیشگی "دشمن" دوباره به میدان آمد و پیام فرستاد که ما حمله کردیم و خواهیم کرد.

و حال چندبار دولت امریکا و قم‌حوری و قم‌حوری و دولت اسرائيل به یاری هم (یا بقول خودشان به دشمنی همديگر) شتافتند؟؟؟
اینها دشمن همديگر هستند یا دشمن واقعی ما؟؟ دشمن مردم زحمت کش، دشمن مردمی که گول ظاهر را خورده و آنان را که بخیالشان موفق هستند، سرمشق خود قرارداده و کلاه بردای و استعمار همنوع خود را بجای زحمت و کوشش روش خود قرار داده‌اند تا "موفق" شوند.
نهال کینه و نفرت و حسادت و طمع را در سینه و وجود ما کاشتند تا ما کورکورانه به آنان به در بند نگه داشتن و کشیدن خود یاری کنیم.
و یا بیخیال و سربزیر آنان را به خودشان واگذار کردیم و چشم و گوش و دهان بسته زندگی میگذرانیم.
و ما هم حال خواسته یا نخواسته بزرگترین یاور دشمنانمان شدیم.
چرا با خود دشمنی میکنیم!!!؟؟؟ این چه مرضی هست که داریم!!!؟؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر