ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۳

با سلام ...

از فلوجه

میگویند 1400 نفر دستگیر و 400 نفر را فوری آزاد کردند. 1200 شورشی و 51 سرباز آمریکایی و 8 سرباز عراقی کشته شدند.
حال تعداد را بکنار بگذاریم میدانیم که عراقی و امریکایی ضد عراقی جنگیدند. و حال خطاب به طرفداران قم‌حوري (سیستم گروهک سالاری بنام و با سوءاستفاده از عقاید مردم و بکشته دادن آنها بنا بر قول و پاداش در جهانی دیگر): هیچکس به یاری شما نخواهد آمد. تازه همانطور که ملاحظه میکنید برای مقابله با شما تازه به اشغالگر هم خواهند پیوست.
و سالاران شما که خدمت بزرگی به دولت آمریکا کرده و میکنند هم شما را تنها خواهند گذاشت.
آخر چهار تا بمب اتم چه فایده برای ما، بجز برای دولت آمریکا که بمبهای خود را بیشتر و مجهز تر کند. آخه جان من چرا خیال میکنی که بمب اتم ساختن آمریکا را تضعیف میکند؟
دارید همکاری با همکارانشان میکنید.
برای مبارزه واقعی و گرفتن قدرت از زورگویان راهی دگر هست. بایستی دست از همکاری نخواسیته برداریم و جلوی همکاری خواسته را بگیریم.

لطفا به این نکته هم توجه کنید:
پوتین گفت که روسیه بمبهای اتمیش را مجهزتر خواهد کرد.
گر خبری نبود او هرگز همچین نگفتی و نکردی.

بنام مقابله و مبارزه با استکبار بزرگترین و مهمترین یار و یاورشان هستند.

و به این شایعه هم توجه کنید:
از رسانه های وابسته به نقل قول از سازمانهای اطلاعاتی:
"بن لادن و القاعده قرار هست که یک بمب کثیف در آمریکا یا انگلیس منفجر کنند."
ایندفعه احتیاج نیست که این فاجعه اتفاق بیفتد، کافیست چند نفر را با همچین بمبی دستگیر کنند. خیال میکنید بعد به سراغ کی خواهند امد تا پیروز شوند.
در فلسفه سرمایه سالاری و داری پیروزی به معنی بردن یک جنگ نیست، بلکه هرچه بیشتر طول بکشد، پیروزتر هستند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر