ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۳

با سلام ...
ای بابا امضا کردن که بلدیم! ایندفعه میخواهند اسم خلیج زنده را به خلیج مرده تبدیل کنند و پرانتزی هم درکار نیست!

حتما بخوانید:
عاطفه اي ديگر در پاي چوبه دار از صورتک
و در پخش خبر و امضای تومار یاری دهید.
نجات لیلا از اعدام

جامعه را میسازیم و اشخاص را پرورش میدهیم و بعد برای حفظ ظاهر و راحتی خیال عده ای را مجازات میکنیم. اخلاق را تعریف میکینم و برخلافش رفتار میکینم و گر دیگری برخلافش رفتار کرد توبیخش میکنیم. برای رسیدن به هدف هرکاری میکینم اما میخواهیم که دیگران محدودیتها را رعایت کنند. با نمایی توخالی مردم را فریب میدهیم و برای استوار کردن نما با مجازات عده ای خود و دیگران را فریب میدهیم.

آیا با اعدام لیلا دنیا بهتر خواهد شد!؟ آیا با اینهمه قتل دنیا بهتر شده است!؟ تا کی خودفریبی؟
از خود بپرسیم چرا بجای درست کردن دنیایی بهتر اینهمه محافظه کاری بجای جستجوی حقایق و دانا و آگاه کردن، کاشتن نهال ترس در سینه ها و افکار و نادان نگه داشتن بنام و بخیال دانستن تنها حقیقت!؟
چونکه یک جانور ترسو و نادان را میشود خوب و سریع برای استفاده کردن ازش رام کرد و در بند نگه داشت.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر