ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آذر ۱۳، ۱۳۸۳

با سلام ...
از خود بپرسیم چرا بعضی دمکراسی را طوری تعریف میکنند که خواست اکثریت خواست همه هست و نباید بر ضد خواست همه حرف زد و اعتراض کرد!؟
تا بتوانند با فریب دادن اکثریت مثل همیشه به دیکتاتوری ادامه دهند و انهم بدون استفاده واضح از خشونت. ایشان همیشه کوشش خواهند کرد تا ما نادان و ناآگاه بمانیم که حکومت بر افراد نادان و ناآگاه راحت هست.
گفت: ... مشكل اينجاست كه هابيل و قابيل هنوز از كشتن هم دست بر نداشتند.
گفتم: مشکل واقعی این هست که هنوز هم برين باوريم با کشتن برادر يا خواهر خود زندگيمان بهتر و راحتتر ميشود ....

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر