ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آذر ۲۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

حقش را داریم اما

ایندفعه بدون بحث:
ماده 6

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7

همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8

در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9

احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود .


خوب حقش را داریم اما آیا درین دنیای زور و زر توانش را هم داریم!!؟
نشد، اخه تو که بدون چکن زنی نمیتونی، مجبوری بگی ایندفعه بدون بحث!!!
این مشق در وبلاگ عبدالقادر بلوچ را حتما بخونید!
اگر تا سال آینده میلادی ازم خبری نشد بخاطر این بود که نتوستم به نت وصل بشم. پس اگر امسال (میلادی) دیگر پیدام نشد بقول آلمانیها:
guten rutsch!
سُر خوش!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر