ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۳

با سلام ...
حق ماندنى و باطل رفتنى است

ما خواستار آزادی اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي و دگر صاحبان قلم هستیم. ما خواهان پاک شدن اعترافاتی که زیر زور و شکنجه از بقیه دوستان گرفته شده هستیم. آزادی بیان حق هر بشری هست و زیر پا گذاشتن این حق را جرم میشناسیم، بنابرین خواستار دستگیری و محاکمهء مهره هایی که این حق را زیر پا میگذارند (مجرمین) هستیم، اللخصوص سعيد مرتضوي.

با سلام ...

ایندفعه بهاری ندیدیم تا زمستان آمد. جای شما خالی امروز یک آب و هوای بهاری اینجا هست که نگو و نپرس. عجب سال قاراش میشی بود و عجب سال قاراش میشی خواهد شد!!!

بعد از خرابکاری بخاطر تنبلی منجر ز تعطیلات ربعی از ساعت انگشت کوچک دست چپم درد گرفت. عجب ز دست چیزهای نشنیده. شکم درد و سرد درد قبل و بعد از خرابکاری شنیده بودم اما انگشت کوچک دست چپ؟؟؟ وای دارم غش میکنم از خنده. آخه حال ادم هم گرفته باشد و بعد این دنیا نمیگذارد ناراحت باشم و بطریقی منو بخنده می آورد. بگذریم ...ماده12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد

در ایران درست برعکس این قانون رفتار میشود: احدی که پایش را ز گلیمش درازتر کند در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود باید مورد مداخله های خود سرانه مزدوران حکام (بقول خودشان امت اسلام)واقع شود و شرافت و اسم و رسمش باید مورد حمله قرار گیرد و به لجن کشیده شود . هر کس خیال کرد حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات باید ازین احد دفاع کند ، مورد حملات قانون و قشر حاکم و مزدورانش قرار میگیرد و با حمایت قانون و قضات به زندان میفتد.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر