ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

فلسفه بافی کوتاهی در مورد "دوست" و "دشمن" و مقابله و اتحاد:

نمی‌گویم با "آمریکایی" متحد نشو و باهاش همکاری نکن، بلکه نه با هر آمریکایی. "بوش" هیچ فرقی با حکام امروزی ایران نمی‌کند. همانقدر متعصب و خشک و زورگو و زرپرست هست. تنها فرق "آمریکا" و "ایران" درین هست که مردمش آنقدر در مقابل‌شان ایستادند و برای حقوق خود مبارزه کردند تا مامورین و مزدورین در اونیفرم و شخصی ملایمتر و مجبور به مسالمت تقریبی شدند.
بلکه بنظر من باید با "آمریکایی" متحد شد و باهم در مقابل "بوش"ها و دگر "آقا"یان ایستاد.
ماده16

1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

1- مگر خودش و یا والیدنش نژادپرست یا متعصب مذهبی یا فقط مذهبشان را باور داشته باشند.
2- البته در کره ای دیگر که در جامعه امروزی گر نژادپرست و مذهبی هم نباشی، فشار وارده مجبورت میکند از روی ناچارگی ازدواج کنی تا نارضی شوی و بمانی.
3- البته فقط موقعی که نیاز به کارگر جدید و پرداختکنندگان تازه برای بیمه بازنشستگی داشته باشند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر