ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۳

با سلام ...

سیاهکل

« مهم نیست که من بمیرم یا زنده بمانم ، مهم این است که مرگ و یا زندگی من چه تاثیری در زندگی دیگران داشته باشد »
ماهی سیاه کوچولو (صمد بهرنگی)

به مناصبت سالگرد قیام سیاهکل بتاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۴۹

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر