ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

در راه با دوچرخه

روز جهانی آزادی مطبوعات به همه تبریک میگویم و به امید اینکه هروز نه فقط اسما چنین روزی باشد، تکرار میکنم:

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند، بخصوص قاضی مرتضوی!عکسهای تازه در آلبوم برلین 2005از آلمان:
چونکه سالانه 900 میلیون برای تمیز کردن شهرها از آدامس خرج میشود، میخواهند مالیات آدامس به میدان بیاورند!!!در راه با دوچرخه
به اندازه سه تا ماشین جا بود. نمیتوانست پارک کند که هیچ بلکه باعث راه بندان هم شده بود. شیشه ها دودی بودند و راننده دیده نمیشد. اقایون پشت سر شروع کردند به بوق زدند و حدس میزدم که چه حدس میزنند و امیدوار بودم که خیت بشوند. متاسفانه نه، دخترخانمی پشت فرمان و اعصاب داغان، رگ های صورت و اخمش معلوم. به احتمال بخاطر آقا پسری که در کنارش بود و بوق بوق مردان. چندین متر آنطرفتر و دو خیابان بعدی، در جایی که یک ماشین هم بزور در ان جا میگرفت، دختر خانمی که تنها پشت فرمان نشسته بود، با مهارت و جراتی پارک کرد که حض کردم. یک دست به فرمان و با دست دیگر در را باز نگه داشته تا ببیند. چنان پارک کرد که من و خیلی از مردان جرات و توانش پارکش نداشتند. اما خب دیگر این صحنه را کسی ندید، بخصوص آن کورانی که نمیخواهند اینگونه صحنه ها ببینند!!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر