ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

جنایتکاران بخیال خود مبارز دوباره خدمت بزرگی کردند

آریو سراجی را آزاد کنید

آریو سراجی که بخاطر اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه رژیم با خود و سایر مبارزان در ایران بارها اعتراض مستقیم و آشکار کرده بود (تحصن، اعتصاب غذا، بستن خود با زنجیر به میله‌های دفتر سازمان ملل در تهران و ...) و زندانی و محکوم شده بود و با اینکه با پرداخت وثیقه بقول آرش "نسیه آزاد شده بود" دو هفته پیش توسط ماموران رژیم بازداشت و یا حتی به روایتی ربوده شد!!!

بنام آزادی بیان، بخاطر مجاز و مبرم بودن آزادی اندیشه، آزادش کنید!!!
جنایتکران در خیال پوچ خود مبارز، دوباره خدمت بزرگی به قشر حاکمی جهانی (سرمایه‌سالارن) کردند:

بعد از اینکه با کمک دوربین‌های عمومی تروریست‌ها شناسایی شدند، بحث اینکه به بهانه خطر ترور در مکانات و محلات عمومی دوربین کار گزاشته شود دوباره اوج گرفت و کلی بیشتر طرفدار پیدا کرد.
انسان چقدر راحت و با کمال میل حاظر هست که گول بخورد تا بخیال مبارزه بزرگترین خدمتگزارشان باشد.
ما هم که هرروز خود را فریب میدهیم تا در ثروتمندتر و قدرتمندتر کردن قشر کوچکی سهیم باشیم و تازه خودرا بیگناه بشماریم.
با کمک بناهای ساختگی فکری مانند ادیان و کشور و ... مرزهای میسازیم و در جدا کردن همدیگر ز خود با حکام مزدور سرمایه‌سالاران یاری می‌کنیم، ضعیفتر ز خود را مسبب مسیبت‌ها می‌شماریم تا زورمندان زرپرست به بهانه و با کمک ترسهای خودپرورده، زنجیر بندگی را مستحکمتر کنند.
روزبروز قوی‌تر می‌شوند و زنجیر بند محکم‌تر و طولانی‌تر می‌شود و در حالی‌که ما روزبروز از همدیگر جداتر می‌شویم و نه فقط مرزهای ساخته آنان را قبول می‌کنیم بلکه در ساختن مرزها و دیوارهای جدید و بازسازی و تحکم مرزها و دیوارهای قدیمی هم میکوشیم. درحالی‌که آنان با کمک زور و زر جنبش‌های بین‌المللی را درهم کوفتن و از هرگونه اتحاد و اتحادیه جلوگیری کردند و ما هم بخاطر و بیاوری خودفریبی خود و حاظر نبودن به هم فروریختن مرزهای و دیوارهای پوچ فکری درین سرکوب و جدایی شریک بودیم، کنون آنان بنام فریبدهنده "جهانی کردن" (globalization) خود متحد شده و با قدرتی بیشتر به خوردن خون و عرق و محاصل زحماتمان ادامه میدهند. و ما بیگناهان هم با کمال میل گول میخوریم و بزرگترین یاور به در بند کشیدن خودمان هستیم و عده‌ای هم با حماقت تمام و بنام مبارزه با تمامی اعمال خود بزرگترین خدمتگزارشان هستند و بازهم ما بیگناهان ز ترس از یکمشت احمق تعلیم و تربیت شده دستپروردگان سرمایه‌سالارن نشسته در دول‌های به اصتلاح دمکرات، بازهم گول خواهیم خورد و خواهیم گزاشت بزرگترین و خطرناکترین و فجیه‌ترین تروریستان قوانین و فنونی برای کنترل و زیرنظر گرفتن تام ما برای سرکوب بهتر و سریعتر با چهرهء هرچه نامرئی‌تر بکار بگزارند و ببرند.

تا کی خواهیم گزاشت و ساکت خواهیم نشست تا همنوعمان بخاطر سیاستِ سالاری و بدست یک مشت جنایتکار و با اسلحه‌های سودآور برای سرمایه‌سالارن و ساخته خودمان بقتل برسند تا به بهانه حفاظت جانمان زنجیر بندگی خودمان مستحکمتر کنند. امیدوارم دیر نشود تا آنقدر ثروتمند و قدرتمند شوند که دیگر نتوان جلویشان ایستاد.Image hosted by Photobucket.com

عکسهای جدید در آلبوم ابر و آلبوم برلین 2005

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر