ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۴

با سلام ...

۱۸ تير

فراموش نخواهد شد!!!
حتی اگر اکثریت بخاطر خوردن هم شده، ز یاد ببرند!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر