ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۴

با سلام ...

بخور بخور که چقدر خوب میخوری

طلبنامه

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند، بخصوص قاضی مرتضوی!
آزادی فوری ناصر زرافشان، اکبر گنجی!!!
حذف مقامات و شوراها و ادارات قدرتمند و مطلق، بخصوص ولایت فقیه، شورای نگهبان و مصلحت نظام!
تقسیم قدرت و ثروت (هرچه بیشتر، بهتر)

بخور بخور!!!

در جوامع سیاست و قدرت و ثروت امروزی که بخور بخور هست و هرکی بیشتر و بهتر* بخورد، رطبه و احترامش بالاتر می‌رود و لزوم وجود و مقامش به جوامع بهتر فروخته می‌شود، حال حدس بزنید درینگونه جوامع اکثریت چه می‌خورد تا بعنوان خوب و مفید برای این جوامع به خودش و دیگران معرفی شود؟؟ و اگر حاظر بخوردن نباشد، که اکثریت حاظر هست، حداقل یک کتک جانانه باید بخورد - از شرق تا غرب و از شمال به جنوب درین کره کوچک و دورافتاده که بخیال مردمانشان مرکز جهان هست، همینطوری هست: یا مال و جان و افکار مردم میخوری تا بقدرت و ثروت بیشتر برسی تا مقام و احترام داشته باشی یا باید ... بخوری تا مفید و خوب برای جامعه باشی وگرنه حداقلش باید چوب و کتک بخوری.
خلاصه بخور بخور هست و همه میخورند، اما اکثریت چه میخورد و انهم با کمال میل میخورد!؟

* درینجا بهتر به معنی این هست که چگونه از حلقوم دیگران بیرون بکشد و به حلقوم خود بیندازد، بدون اینکه صدای طرفیان را دربیاورد
از انتخابات مجلس دانشجویان دانشگاه فنی برلین
گروه وابسته به حزب محافظه‌کار مسیح دمکرات آلمان، گروهکانی با پیشوند "مستقل" و "آلترناتیو" درست کرده و به میدان فرستاده تا اکثریت مجلسی را بدست آورده. جالب اینجاست که پلاکارت همه این گروهان یک شکل و یک محتوی دارند و همه نشان سیاست قدیمی گروه وابسته به حزب مسیح دمکرات هست:
دست دانشجویان را از سیاست کوتاه کردن، جلوگیری از هرگونه دخالت دانشجویان در اعتراضات و اعتصابات. درهم شکستن استقلال دانشجویی و تبدیل نمایندگان دانشجویان به یک گروه بیخاصیت اجرایی و فرمانبردار.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر