ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۴

با سلام ...

نقشه قتل سبزها در آلمان!

نقشهء قتل سبزها در آلمان ریخته شد!

البته نقشه چنان کشیدند که خودکشی کنند. همه جا برای ائتلاف مابین دمکرات مسیح، لیبرال‌ها و سبزها تبلیغ می‌کنند. در رسانه‌های وابسته چنین وانمود می‌کنند که خیلی از مردم خواهان این ائتلاف هستند و این ائتلاف مفید، خوب و لازم هست. اما نمی‌گویند که این طرفداران سمت راست هستند که خواهانند و نه رای دهندگان سبز که اکثریتشان متعلق به اردوی چپ هستند. تبلیغ تا جایی هست که برای این اعتلاف یک اسم بقول خودشان "هیپ" انتخاب کردند!! "جامائیکا". سیاه، زرد و سبز؛ رنگ این سه احزاب و پرچم جامائیکا.
یک ساعت هم از به به و چه و چه گفتن درمورد این ائتلاف دست برنمیدارند.
اگر سبزها درین تله بیفتند، خودکشی‌ای بیش نیست!
البته امیدوارم بلوغیت سبزها مانند اکثر بشر فقط بدنی نباشد و در دام نیفتند که صدماتی که خیلی از احزاب تا کنون به جنبشهای مردمی مساوات و مواسات و نجات محیط زیستی زده اند تا کنون جبران ناپذیر بوده و خواهد ماند!

شاید هم دامی برای تجاوز به سوسیال دمکراتی باشد، که اولین بار نیست. از بدر تأسیس حزب سوسیال دمکرات آلمان، با کمک اعضایش به سوسیال دمکراسی تجاوز شده .... یعنی غیر مستقیم به حزب سوسیال دمکرات میگویند اگر صدر اعظمی نماینده مارو را قبول نکنی و با ما همراه نشوی، ما راه دیگر هم داریم.
حزب سوسیال دمکرات و مسیح دمکرات با اصرار اینکه فقط نماینده خود در یک ائتلاف بزرگ مابین این دو حزب "بزرگ" باید صدراعظم شود به میدان امدند و امروز رفتند پای "میز چکن سر قدرت"!
بشنویم و تعریف کنیم!


...مثل اینکه از تجاوز دیگر گذشته ... گرهارد شرودر و نوچه‌هایش، بخصوص لودویگ اشتیگلر، خنجری را که ۷ سال پیش در سینه سوسیال دمکراسی فرو کردند و هرچندی آنرا در سینه چرخاندند، دارند کنون خنجر را تا دسته در سینه فرو می‌برند. با اینحال بر مهارت شرودر احسن که پیاده کننده اصلی این نقشه قدیمی بود. بدون اون حزب سوسیال دمکرات هرگز سینه اش را داوطلبانه باز نمی‌کرد. او نه فقط اعضاء را اغفال و مجبور کرد که سینه چاک کنند، بلکه محافظین را دور یا حتی مجبور کرد دست خود روی دسته خنجر بگزارند.

با اینکه ناتوانند چنان هارت و هورت می کنند که انگاری خدای عالمند و چنین رفتار همیشه در یک انتخابات آزاد، مجازات خواهد شد.

حزب اتحادیه چپ هم می‌خواهد طناب دار حزب سبزها را گره بزند تا مطمئن باشد که هنگام خودکشی گسسته نشود. به امید اینکه بعد از نابودی سبزها، رای دهندگانشان به جناح آنان بپیوندند، بدون آینده نگری درین قتل همبازی شده اند!

قدم بعدی برای نابودی کل مساوات و مواسات و بستن راه‌های صعود برای اکثریت با دادن باج به اکثریتی نسبی (کمک برای صعود محدود)، در آلمان شروع شد. متاسفانه اتحادیه چپ، بخصوص اکثریت مطعلق به حزب دمکرات سوسیال (سوسیالیستها) از سوابق خود نیاموخته و از روی جاه‌طلبی و طمع قدرت دوباره و چندمین باره شریک این اقدام می‌شوند!!!

نابودی سبزها نشان ناتوانی جنبش های مردمی خواهد بود و سبب ناامیدی خواهد شد و کشمکش سوسیال دمکراتها به گردن سوسیالیسم خواهد افتاد!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر