ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۴

با سلام ...

پاییز

با سلام ...

پاییز
Image hosted by Photobucket.com
برلین، اوایل پاییز 2005

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر