ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

رفت و امد و خواب

پاییز آفتابی تمام شد، امروز نم نم باران آمد!
از ساختمان خارج شدم و بسوی گوشهء همیشگی رفتم تا توتون در کاغذ بپیچم و دودی کنم!!!
برای اولین بار گوشه‌ام اشغال بود.
پتویی زیرش، لحافی رویش. خوابیده بود!
دوستان لطفا در مورد موافقت، در پخش و امضای تومارهای زیر یاری کنید:

اعتراض به آغاز طرح تخريب قطعه ۳۳ بهشت‌زهرای تهران

قبول پناهندگی امید امیدی توسط دولت سوئد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر