ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آذر ۱۱، ۱۳۸۴

با سلام ...

مافیای جهانی

بزرگترین باند مافیای جهانی با بیشترین اعضا و مدیران و گردانندگان کلاهبردار کیست؟؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر