ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۴

با سلام ...

مافیای رسمی جهانی

جوابان همه درست و البته چندی واقعا بزرگترین هستند اما ارتباط و همکاری و تشکیلات رسمی واحد ندارند. بزرگترین مافیای رسمی با تشکیلات واحد و سر چندین تشکلات کوچک، فیفا نام دارد!!!
بزرگترین واحد رسمی چپاول و سرگرمی. بیشتر از سازمان ملل دارای عضو هست!
آخرین شاهکار این گروه ثروتمند: جام جهانی 2006 و فروش بلیط.
اینکه اکثر بلیطها را به مفت خوران و صاحب منصبان و دست اندرکاران میدهد، طبق معمول هست اما ایندفعه راهی بنام و به بهانه اطمینان و امنیت پیدا کردند تا پول این بلیطهای مجانی هم تماشاچی و طرفدار بدهد.
اولا وقتی بلیط میخواهی و پارتی نداری و جزو منتخبین و نخبگان نیستی باید شانس داشته باشی و در یک قرئه کشی برنده شوی.
اما قبل از اینکه درین قرئه کشی شرکت کنی، باید بلیط را بخری. اسم و رسم و آدرست را باید بدهی و آن در روی بلیط درج شود. بعد باید پول بلیط بعلاوه پنجاه یورو دستمزدی بدهی. اگر در قرئه کشی برنده شدی، باید ده یورو رویش پول پست بدهی، حتی اگر خودت بروی و بلیط را شخصا بگیری. اگر بازنده شدی باید منتظر بمانی تا وقت پیدا کنند پولت را برایت واریض کنند اما اون پنجاه یورو بعنوان دسمزد سرویس نگه داشته میشود. بازهم صد رحمت به بانکها و بیمه ها که در راهزنی و کلاه برداری و دزدی حریفی ندارند، اما وقتی به انها پول میدهی دو تا چهار درصدی بهره میگیری و هرچند چندروزی بدون بهره پیش خودشان میماند تا از یک حساب به حساب بانکی دیگر واریز شود و یا در دفترچه پسانداز وارد شود و وقتی اونها بهت پول میدهند ده تا بیست درصدی بهره میگیرند. اما فیفا ازت پول را میگیرد و معلوم نیست درین مدت چقدر از آن سو استفاده میکند (سرمایه گذاری و وام با بهره دادن و خرید و فروش و ...) و تازه پنجاه یورو هم نگه میدارد و بقیه را بدون بهره بهت پس میدهد (البته تا کنون نشنیدم کسی پولش را پس گرفته باشد). به این ترتیب و با این وام بدون بهره پول بلیط خانومها و آقایون سرمایه دار و سالار هم توسط آنانی داده میشود که برای تماشای بازیها در تلویزوین باید به چندی از همان آقایون و خانمها پول بدهند (برای مشاهده همه بازی های این جام جهانی در آلمان:
64€)
البته لطف کردند و هنوز بازی های خود آلمان و یک چهارم و نیمه نهایی و فینال در تلویزوین تقریبا مجانی نشان داده میشود. آخه دفعه پیش نزدیک بود انقلاب بشود، وقتی مردم شنیدند حق پخش توسط تلویزیون خصوصی و پولی خریده شده!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر