ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۴

با سلام ...

شعار، مهرورزی و هالهء نور در سیاست آلمان

وضع شرکت‌های بزرگ عالی بود و روزبروز اخراج‌ها. حقوق بیکاری را به بهانهء ایجاد محل کار کم کردند، در حالیکه معلوم بود قرار هست بیکاران زیاد شوند و چنین خرج برای نیازمندان بیشتر نخواهد شد و می‌توان بیشتر به خرخرهء دارندگان ریخت.
انتخابات شروع شد و با زور و مشکلات مکرر پیروز وصدراعضم شد. در روزهای اول کاری بجز تمرین لبخند نکرد. بدون عمل و تکرار حرف و پیاده کردن نقشه‌ها، فقط با تمرین لبخند و تبلیغات جانانه محبوبیت زیادی بدست آورد. یکی از دلایل همین "هیچ‌کار" کردن بود و لبخند واقعی بنظر می‌رسید و می‌شد باور کرد و زودفراموشکاران از خدا خواسته وحم خود بکنار گذاشته و عاشقش شدند. و بعد رسانه‌ها .... وای ... عکس‌های خوشرو و با نشاط و دارای نشان‌های مثبت و چهرهء نورانی ...انگار کم بود همش با پشت صحنه‌ای روشن و حتی نورانی و پر از پرتو، البته نه به طریق خیالی و فروش الهی مانند دکتر رییس‌قم‌حور؛ بلکه مدرن‌تر و بطریقی فنی، اجتماعی .. غیر مستقیم ... آشکارا پنهانی ...یعنی بدون اگاه بودن، ناخوداگاه مقصود را درک کردن ... زیرکانه و بدون شرم (یعنی لازم نیست بزند زیرش) و محبوبیت بیشتر شد.
چندروز قبل از پرواز بسوی فرازی دیگر، عکس‌ها پرتوی بیشتر و مثبت و مستقیم گرفتند. قبل از دست‌بوسی نمایندهء بزرگ اربابان بزرگ، بعد از هفت سال تبلیغات ضد آمریکایی دولت قبلی، همکاری پنهان* فعلا نادیده گرفته، و همزمان هفت سال ادامه تعظیم و سپاسگذاری و بقول ما گیلکان خاش‌والیسی دولت سرمایه‌جهانی، با جملهء "باید زندان گوانتانامو بسته شود!؟" خود یا بهتر بگویم سعی کرد عوام را آماده کند. البته وقتی این جمله بی‌معنی – وقتی از زبان دولت ماهواره‌ای بیاید و بداند و هیچ فشاری برای بثمر رساندن جمله نمی‌تواند بیارد، واقعا عاری از هرگونه معنی هست و فقط و فقط برای عوامفریبی بکار برده می‌شود – عملکرد آنچنانی نداشت و عوام گفت: رفت کمر خم کند! به همکاری دولت قبلی اشاره شد و رسانه‌ها پر شد که سازمان اطلاعاتی آلمان BND در عراق با ارتش آمریکا همکاری مستقیم کرد. چنین به مردم گفته شد که: دولت قبلی ضدش حرف زد و باهاش عمل کرد و دروغ گفت. اما من راست می‌گویم، اما حرفم را گوش نمیکنند، پس دوستم بدارید و بهم مهر بورزید و فرمان برید و همکاری کنید ... رفت، دولا شد و تعظیم کرد و محبوب ماند. برگشت و رفت روسیه و رسانه‌ها اعلام کردند که با پوتین راسخ و مستقیم سخن گفت و پافشاری کرد ... سر چه و سرانجام سخن حال مهم نیست، چگونه و چه گفت برای خودفریبیمان مهم هست!
رکورد در صادرات ... رکورد درآمدی شرکتهاب بزرگ ... با همه اینحال ناله میکنند و اخراج میکنند و ساعات کار بیشتر میکنند و حقوق اضافه نمیکنند که هیچ عیدی و مرخصی را کم و لغو میکنند!!


* وقتی دولت قبلی اعلام کرد که در جنگ عراق هیچگونه همکاری با ائتلافیون نخواهد کرد و امریکا حتی حق استفاده از فضای آلمان را ندارد، ارتش امریکا روز قبل و همان روز حمله با خط و نشان در فضای آلمان پرواز کرد و به دندان آلمانی‌ها هم خندید.

از فضا و پادگان‌های خود در المان استفاده کامل کرد و این رازی آشکار بود. و آلمان هم چیزی نگفت که خلاصه توان جلوگیری ندارد چه برسد که بتواند آمریکا را به بستن زندان راضی کند ... خیلی خنده دار بود و هست و البته باور خیلی، بخصوص و با اینکه بهتر میدانستند (خودفریبی) گریه‌دار بود و هست، هنوز هم نمی‌توانم نخندم ....

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر