ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، دی ۳۰، ۱۳۸۴

با سلام ...

پیرامون بمب، ترور و تهدید

بمب
ایالات متحده: حتما دوباره استفاده خواهد کرد، مگر همه کمر به خدمت ببندند و حرفشان گوش و فرمانشان عمل کنند!!!

اسرائیل: اگر واقعا داشته باشد (آخه خیلی اصرار کردند که محرمانه هست و همه کار کردند تا "لو" بروند) حتما استفاده خواهد کرد. مگر کسی دیگر تهدیدشان نکند!

فرانسه: ...نمیدانم!!! بستگی به دولت روز شخص شاخص دارد.

پاکستان و هند: فعلا نه!!!

روسیه و انگلیس: فکر نکنم. بعید بنظر میرسد.

چین: هـــم... نه!

قم‌حوری: اگر بدست بیاورد استفاده خواهد کرد، مگر همه کمر به خدمت ببندند و حرفشان گوش و فرمانشان عمل کنند!!!ترور و تهدید


بن لادن تهدید میکند، ایران پول‌هایش در حساب‌های خارجی را جای امن می‌برد (بغیر از حساب‌های بانکی در سوییس، بقیه پول به حسابهایی در بانکهای شانگهای، هنگ کنگ، سنگاپور و مالزی واریز شدند. منبع روزنامه پست صبح برلین). له پرزید شیراک هم مستقیما بدون اینکه نامی ببرد تهدید می‌کند که قاطعانه و بدون رحم جواب ترور با تروری وحشتناک‌تر خواهد داد. با اینکه سران وسیاستمداران آلمان در شک و شگفت هستند که چرا همچین گفت، بنظرم می‌رسد با اینکه نامی نبرد مخاطب معلومی هم بغیر از ایران داشت. انگار خبرهایی هست و قرار هست یک ضربء تروریستی و جنایتی دوباره اتفاق بیفتد و احتمالا نوبت فرانسه هست. و له پرزیدِ سعی کرد با تهدید و متقابل زور با زور، نشان دهد که تروریست‌تر هست یا می‌تواند باشد.
البته با پخش خبری توسط سازمان سیا، که در پست قبلی به سیاست محبوبیت ربط دادم، و علم شنگه‌ای که در سازمان اطلاعاتی آلمان روی داده است، امکان دارد هدف بعدی آلمان باشد. با پخش خبر و گیج و شلوغ کردن سازمان اطلاعاتی المان سعی شده که حواسشان پرت کنند تا متوجه برنامه‌ریزی نشوند و نتوانند جلوگیری کنند تا آلمان هم کاملا و واضح به جبهه وارد شود.
در حالی که آقای شیراک با تهدید مستقیم از اتفاق در کشورش جلوگیری می‌کند، آلمان بیخبر صحنه جنایت می‌شود....

یاد روزنامه زرد برلین افتادم که با تیتر بزرگ و جدیت کامل نوشته بود: "ایستگاه فضایی میر در برلین سقوط خواهد کرد!"

نکات بالا درج شده فقط افکار پیرامون سخن‌پراکنی و اعمال "بزرگان" هست و هیچ مدرک و شاهدی موجود نیست، لطفا جدی گرفته نشود!!!
اما پیرامون بمب، ترور، تهدید و انتقال پول بوی اتفاقاتی بلند شده که هنگام جنگ دوم عراق گفته بودم: قبل از حمله به ایران یک جنایت تروریستی در اروپای مخالف جنگ (آلمان یا فرانسه) اتفاق خواهد افتاد!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر