ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

با دستبند در امتحان

نگذار افکارت در بند کنند!
تا با وجود همهء زنجیرها و دیوارها و حصارها آزاد باشی و بمانی!

کلک کن با موشواره روی عکس را فشار دهید!

گنهکاران پاداش میگیرند و بیگنهان ...

محکومیت آرش سیگارچی به 3 سال

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر