ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۴

با سلام ...

آفتاب

عجب آفتابی! چنان می‌تابد که نمی‌دانم عینک‌آفتابی بزنم یا شال‌گردن بگذارم.
برای اولین بار در عمرم، شال‌گردن گذاشتم. آفتاب می‌تابد و برای اولین بار هم حوصلهء غروب را ندارم. چه آفتابی، سردترین روز برلین در ۶۴ سال اخیر. آفتاب غروب کند، دیگر چه می‌شود.

یک توریست انگلیسی روی چمنزار یخزده مقابل مجلس آلمان سرسره بازی میکند!
عکس: dpa---------------------------------

چندی نگفته بودم طلبکارم اما یادم نرفته بود:

طلبنامه
لغو مجازاتی که با زیرپاگذاشتن حق آزادی اندیشه و بیان، ابلاغ شدند!
آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند!
آزادی فوری اکبر گنجی!!!
حذف مقامات و شوراها و ادارات قدرتمند و مطلق، بخصوص ولایت فقیه، شورای نگهبان و مصلحت نظام!
تقسیم قدرت و ثروت (هرچه بیشتر، بهتر)

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر