ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۴

با سلام ...

حماقت محض یا فرمانبری و شاید "کافر" همه را به کیش خود پندارد!

آیا اگر "آفریدگار"ی مطلق وجود داشته باشد به مدافع نیاز دارد!!؟؟ چگونه باید و میتوان از "حقیقت" دفاع کرد!؟ آیا با به آتش کشیدن دگر اندیشان و تهدید گالیله به سوزاندن، زمین صاف شد و خورشید به دورش چرخید!؟
آیا آنانی که الم دین به دوش خود میگزارند و آتش میزنند ماموریت الهی دارند یا در خدمت الهه سرمایه میباشند!؟
این خشونت بیرویه، و گروگان گرفتن اشخاص بنام خدا(در عراق) بنفع کی تمام خواهد شد!؟ آیا و کی غرب از خشونت ترسید و ضرر کرد که امروز بکند!؟ در حالیکه غرب روز بروز با کمک خشک اندیشان و تروریستان اسلامی، افکار عمومی مردمش را بسمت سیاست خود جلب میکند، سران ممالک خاورمیانه از هیچ عملی برای ایجاد تنفر در میان مردم خود دریغ نکردند و پایه قدرت خود را هم فقط فقط روی خشک اندیشان گذاشتند که همانان هیزمی خواهند بود که دامنشان را به آتش خواهند کشید، فقط کمیت بیشتری داشته باشد شعله‌ها "بیگناهان" را هم در بر خواهد گرفت!

کنون فرایض دسایس بکنار و از دید اخلاقی، معنوی و طرز فکری به مسئله کاریکاتور نگاه بکنیم. چونکه روزنامه‌های خودشان پر از تمسخر و توهینات نژادپرستانه هست و مسئول اصلی هم خودشان هستند، خیال میکنند که همانطور هم در غرب هست!

یه یک نکته دیگر هم اشاره میکنم. اگر در روزنامه‌های اروپا دعوت به کشتن و کینه‌ورزی به همه مسلمانان شود، مجازات خواهد داشت!! نه فقط نفی قتل و عام و کینه‌ورزی به یهودیان.

اینجا هم اخبار را متمایل اصحاب قدرت پخش و سانسور میکنند، اما تا وقتی که افکار و عقاید خشونت‌آمیز نباشد و به قتل و نابودی دگر اندیشان و فرهنگیان دعوت نکند، مجازست.
حالا بایکوت محصولات دانمارکی، که چرا مانند "ما" با روزنامه‌هایتان دعوی نمیکنید، چه معنی میدهد!!؟؟ احتیاج به کاریکاتور کشیدن نیست که خود عمل یک کاریکاتور هست و ازین اعمال هرروز مشاهده میشود.
حالا میخواهند با کشیدن کاریکاتور درمورد یک جنایت و قتل و عام چه ثابت کنند!؟؟ خیال میکنند اروپایی و امریکایی میریزد توی خیابان و سفارت تاجیکستان را آتش میزند!!؟؟
هرچه بگوییم و هرچه فکر کنیم و هرچه باور کنیم و هرچه انکار کنیم، هرچه زور بگوییم و زر پخش کنیم، بسوزانیم و تهدید کنیم، خود را "همه‌کاره" معرفی کنیم وبدانیم، زمین صاف نخواهد شد و خورشید هم بدورش نخواهد چرخید!!!
"ما" میدانیم چه "واقعیت‌ها" و کدام "حقایق" را میشود با کشیدن کاریکاتور بلرزه درآورد و فروریخت.

۴ نظر:

 1. شــرمـنـده

  http://www.azkhod-bakhish.blogspot.com

  پاسخحذف
 2. دقـیقـن نـکـته هـمون "کافـر هـمه را بـه کیش خـود پـندارد" اسـت !! چـون کـشورهای اسـلامی بـا خـفقان و زورگـوئی ادره میـشن درک ایـن مسـئله که جـای دیـگه جـور دیـگه بـاشـه رو نـدارن
  حـالا هـی دنـیا تـوضیح بـده... نـــرود میـخ آهـنـین در سـنـگ

  پاسخحذف
 3. البـته در بـاب دولـتهـا صـدق میـکـنه ولــی مـلتـها !!!؟؟؟
  مـن بـعید مـیدونـم مـردم کـشور هـای اسـلامی ایـنقدر درایـت داشـتـه بـاشـند که ایـن چـیزهـا سـرشـون بـشه

  پاسخحذف
 4. در میان مسلمانان کمتر شاهد تفکر هستیم . در این فرهنگ دینی قدرت فکر کردن از انسان گرفته شده است . و چون فکر نمی کنند از دستانشان برای ویرانی و از زبانشان برای دشنام استفاده می کنند

  پاسخحذف