ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

با سلام ...

تصاویر (ویدیو) از ایران bilder von iran videostreams from iran
videos in youtube

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر