ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۸

با سلام ...

تظاهرات وبلاگی

بنا به پیشنهاد بلوچ همه یک نامه به خامنه‌ای بنویسیم. زیاد فکر نکردم و فوری تصمیم گرفتم ترجمه روز قم‌حوری (دوازده‌تان بدر!) را خطاب به همه دیکتاتورها بود تکرار کنم.

با لعنت و مرگ بر دیکتاتور
جناب امام خامنه‌ای


خدایی غیر از بشر وجود ندارد.

انسان این حق را دارد که بنا بر قانون خود زندگی کند – آنطور زندگی کند، که مایل هست عمل کند: چگونه می‌خواهد کار کند: چگونه می‌خواهد بازی کند: چگونه می‌خواهد استراحت کند: چگونه و کی می‌خواهد بمیرد.

انسان این حق را دارد، آنچه که می‌خواهد بخورد: آنچه که می‌خواهد بیاشامد: آنجا که می‌خواهد مسکن گزیند: چنانکه می‌خواهد روی زمین حرکت کند.

انسان این حق را داد، آنچه که می‌خواهد فکر کند: آنچه که می‌خواهد سخن گوید: آنچه که می‌خواهد بنویسد: انچه که می‌خواهد رسم، نقاشی، حک، تیزاب‌کاری، ریخته‌گری، بنا کند: چگونه لباس بپوشد.

انسان این حق را دارد، هرگونه می‌خواهد دوست بدارد.

انسان این حق را دارد، آنانی را که این حقوق‌هایش را پایمال می‌کنند، نابود کند (بکشد).

منبع:the equinox: a journal of scientific illuminism, 1922
ناشر: aleister crowley

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر