ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۸

با سلام ...

مسیرهای راهپیمایی ۱۸ تیر در سراسر ایران و جهان

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در سراسر ایران و دنیا - Protests in Iran and Around the World (July 9)

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر