ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۸

با سلام ...
Sitzprotest 18. Tir (Do, 09.07.2009), vor der Iranischen Botschaft 9-15 Uhr (kommt, wann Ihr könnt!)

تحصن نشسته مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر