ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۸

با سلام ...

برلین ۲۲ بهمن


0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر