ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۸

با سلام ...

برلین نهم فوریه در مقابل سفارت قم‌حوری، هنگام جشن مفت خوران

خیابان را بسته بودند، پلیس می‌پرسید "برای کدام برنامه آمدی؟ برای ایران یا ..." جواب‌ها فوری: "مسلما برای ایران" ... نگاهی آمیخته با تعجب می‌کرد ... "اما ضد رژیم" ... سری تکان دادند و گفتند از اون طرف. خلاصه مخالفان نظام بایدخیابان دور می‌زدند تا مبادا مزاحم مفتخوری آقایان شوند و دورتر از معمول تظاهرات می‌کردند. "چرا باید راه دور برویم؟" بهانه: طرفداران هم تظاهرات دارند و آنها نزدیک سفارت برنامه دارند. اما نه صدایی شنیده میشد و نه جماعتی.
جمعیت بیش از سال‌های پیش بود. شعارها رساتر و داغتر از ماه‌های گذشته و ضد کل نظام، حتی بعضی از آنانی که تا چندی پیش فقط به پاچه احمدی‌نژاد گیر داده بودند.
بعد از دو ساعت یکی هوس کرد بلندگو را به طرف سفارت بچرخاند و ناگهان پلیس بدون هیچگونه اخطاری ریخت بلندگو و ماشین و مردم را زد و برد. سیم بلندگو دستی پاره کرد و جمعیت را محاصره. و حال دادها چنان بلند که انگاری همه بلندگو غورت دادند ...

۱ نظر:

  1. چه زیبا نوشته است.من روز ۲۲ بهمن فقط صدایی بزغاله و گوساله در می‌آورم

    پاسخحذف