ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

با سلام ...

فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان


طلبم پس میگیریم!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر