ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۱

با سلام ...

ماه تابستاني

عجب خواب ميبينم يا يک خبر بتور کلي پاک شده؟ تا اونجا که من يادم است يک عکس بنام تنهايي اينجا گذاشته بودم.
در وبلاگ يادداشتهاي گيله مرد خوندم که در صفحه ايشون جن افتاده . جريان چيه به گيله مردان پيله کي کرده ؟

ماه تابستانيتا بعد ....

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر