ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۱

با سلام ...

بت پرستيم

فرقي نداره كه ما بتهاي قديم شكستيم ( بيشتر از صد مليون خدايان مختلف)
ما هنوز بت پرستيم (يهوه ٫ عيسي ٫ الله ٫ پول و ملک )
ْ


به اميد آگاهي بيشتر و از دست دادن خوئ پت پرستي و نياز به خدايان

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر