ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۱

با سلام ...

جواب به

اهورا

قانون که به خورد ما ميدهند که خدايي است با قانوني که ميگويند به دست آدم برای و بنفع آدم نوشته شده فرقي نداره هر دو يک هدف دارند و آن اخلاق مردم نيست
بنظر من اخلاق نه به دين نه به قانون ربط داره.
همه کشورها هم دين دارند و هم قانون با اينحال نمايينده های دين و قانون در اين کشوران از لحاظ اخلاقی زير صفرند.. يک انسان برای رفتار درست و شايسته نه به دين نه به قانون احتياج داره. بلکه اين دزدان و کلاهبرداران دينی و دولتی هستند که بظاهر طرفدار اخلاق با دين و تئوريهای اخلاقی و بی عيب به قدرت رسيده و شروع به چپاول و دزدی کرده. و اگر دقت کنيد اکثر اين اشخاص به قدرت رسيده در خوانواده های مذهبی و طرفدار قانون های خدايی و کشوری بزرگ شده .

بي ديني در هر شرايطي باعث ميشود که اخلاق انسان بهتر شود. منظور من از بيديني اما دين را عوض کردن نيست. منظور من هم اونهايي که به خداياني به نام الله و يهوه و ... اعتماد ندارند و اما دين سرمايه داري را پيشه کرده و پول و ملک را به خدايي برگذيده نيست.
در تمامي دنيا همين دينها و قانونها باعث اخلاق ناشايسته هستند و از بين بردن اين دروغ ها که براي تسلط بر ما و چپاول ضعيفان به دست افراد بي اخلاق ساخته شده هرگز باعث بي اخلاقي جامعه نخواهد شد. بلکه ادامه اعتماد به اين کتب قانون که خود مأمورين محافضت و ترويج اين قوانين به اصتلاح آسماني و مردمي روش اخلاقي آن را زير پا ميگذارند باعث بي اخلاقي جامعه و بشر ميشه.
مردم که ميبينند که سران ديني و دولتي به گفته خود عمل نميکنند بي اخلاق ميشوند.
اعتماد به دروغ بي اخلاق ميکند. نابودي دين و دروغ باعث ميشود که انسان براي ادامه به بقاء خود هم شده رو به اخلاق بياورد...

به اميد بي نياز شدن به تو سرزنان و توسري
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر