ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۱

با سلام ...

پاسخ به

امير

نظري درباره حسين امام شيعه
اولا به من ثابت نشده که آيا او واقعا آدمي بود که تاريخ شيعه ميگه يا او هم مثل اکثر روحانيت (مسيحي ٫ مسلمان ٫ يهودي ....) فقط به خاطر مال و منال به فريب مردم مشغول بود که با فريبکاري حرفه اي تر از خود (يزيد) که او هم بنام اسلام و خدا به جنگ حسين رفت برخورد و شکست خورد.
دعوت به جنگ و جنگ هيچوقت به نفع مردم نبوده و نخواهد بود که جنگ ما را هرگز آزاد نخواهد کرد که جنگيدن باعث ميشود در زنداني بنام حيوانيت بمانيم. و تا وقتي که من و شما به بيعت با يزيدان و حسينيان برويم و احتياج داشته باشيم هرگز آزاد و انسان (به مفهوم فلسفي نه بيولوژي) نخواهيم شد.

آزاد فکر کنيد. آزاد زندگي کنيد. آزاد بميريد
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر