ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۱

با سلام ...
اکثر اونها که ۱۵ فوريه رفتند خيابان به خودشون گفتند که ما سهم خودمون را انجام داديم (انگار هنر کردند چند ساعتي رفتند در خيابان و مست کردند و موزيک گوش دادند) و بعد ديگه پيداشون نشد و دولتهاي انگل ساکس هم بعد از ترسکي که جنگ را به عقب انداخت و سعي که قتلعام را قانوني کنند٫ ديدند نه بابا مردم همون پخمه هستند که بودند و اون روز که با زحمت نشيمن بلند کردند و اومدند تو خيابان گذشت و دوباره تعداد تظاهراتيها رسيد به همون چند نفر که هميشه مياند و کسي محلشون نميکنه٫ تسميم گرفتند که به اجاره تازه احتياج ندارند و قبلا بهشون اجازه داده شده و به خود گفتند : بسته بابا ما هي مدرک جهل کنيم که عراق اسلحه مسلحه داره و هي زحمت مان به حدر ميره حالا که اون ميگه اسلحه براي خراب کردن نداره صدام که داره و همه اينو ميدونند که از هر بمب و موشک شيمي و اتمي هم کثيفتره و اين مدرک هم نميخواد و اگر هم از ترس ما اسلحه هاشون را خراب کردند ... ندارند که به صدام دست بزنند.
پس دستور ميدهند: حالا صدام خارج و ما داخل و يا ما بمب و شما به گور و صدام به ... خر

تنهايي
اختاريه: مواضب باشيد که يک نيروي فاشيستي مرکزي بعد از زير کنترل بردن جهان زير سلطه اش در پي اشغال مستقيم براي حفاضت از منافع خود به وسيله ارتش استعمار انگل ساکس است. دفعه پيش با اونيفورم بريتانيا اومد و با اردنگي بيرون شد ايندفعه اکثر کشورها با آغوش باز اونيفرم آمريکايي را پذيرفته ( با کمک دولتهايي مثل صدام و جمهوري اسلامي ايران)

بي دين شويد تا آزاده باشيد
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر