ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۱

با سلام ...
دیروز نفهمیدم که برای کی جتهای آمریکایی در آسمان برلین (متعسفانه دوربین همراه نداشتم و تا خونه رفتم شب شده بود) هی راه و نشون کشیدند. ار ساعت ۶ صبح که رفتم بیرون تا غروب هی ۲ خط مواضی || ( راه ) و یا یک ضربدر × ( نشون ) در آسمان میکشیدند و تا پاک میشد راه و نشون بعدی را میکشیدند. با بحال همچین ندیده بودم.

فاتحه عراق هم که خونده شد و ارتش سرمایه داری چهره واقعیش را نشون داد. یکی از نوکران سرمایه جهانی در گفتگو گفت که حتی اگر صدام لش ببره ما به عراق لشکر میکشیم و امیدواریم کسی مقاومت نکنه. چندی پیش هم که گفته بودند که اگر کسی چاه های نفت ( اول هم گفته شد) و اسلحه کشتار جمعی استفاده کنه در دادگاه بعنوان جانی جنگی محاکمه خواهد شد. با اینکه خود آمریکا (در کنار اسرائیل و چین) با دادگاه بین المللی مخالفت و حاضر نیستند که اگر ارتشیهاسان قتل عام هم کرده باشند در دادگاه محاکمه بشند و این جانیان بی اخلاق و عفت میخواهند به کمک و خواست خدا عراق و ما را نجات بدهند و آزاد کنند....

که اما در واقیت ما را بسوی یک دیکتاتوری فاشیستی و سرمایه ای میبرند....

اگر نمیخواهید مبارزه کنید٫ حداقل پیشتیبانی هم نکنید ....

افسوس که این زندگی کوتاه را به دست خود کوتاه تر و تبدیل به جندگی میکنیم...

فعلا

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر