ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۱

با سلام ...

نوروزتان پيروز باد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
با تشکر از آقا جرج خان بوش العضمي٫ که از طرف خدا ماموريت داره من و شما را نجات بده و آزاد کنه (ارواح بابا بزرگ فاشيستش) و کار پيامبران خدا را به اتمام برساند (اينکارو ميخواهد واقعا انجام بده٫ يعني ما را برده کامل دين و دولت حقي و خدايي بکنه اونم بدجوري) .

دست و پا و انگشت و مخصوصاْ جگرش درد نکنه از اي عيديش .....
آرزوي شهادتش را از زمين و آسمان و کهکشانها ميکنم که بره بهشت و من يکي ديگه ريخت و قيافشو نبينم که حالم ديگه از مزخرف گوئيش داره بهم ميخوره.
به اميد به درک واصل شدن صدام و دار دستش ....

اگر آخوندها نرند همين بلا بزودي سر ايران مي آيد.....

تا کشته کشتار بعدي
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر