ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

امروز هم سخن را به ولتر و پیرمردی واگذار میکنم

"قحطي ( نايابي خواربار )، طاعون و جنگ سه بلاي معروف انسانيت هستند. دو اتفاق شرير اول را سرنوشت به ما عيدي ميدهد. اما سومين، که بدترینشان است، از کله هاي چند صد تکروي که در سياره مان بعنوان حکمران و وزير عمل ميکنند، سرچشمه ميگيرد." Voltaire

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر