ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۲

با سلام ...

درباره يکي از دروغهای قرن 20 ميلادی

يکي از دروغهای قرن 20 جنگ با مواد مخدر بود. جنگی که رئيس جمهور اسبق ايالات متحده آمريکا رونالد ريگان شروع کرد. جنگي که قرار بود کاشت و ساخت و فروش مواد مخدر را دشوار کند. جنگي که به اسمش به ديکتاتورهای آمريکاي جنوبي اسلحه و محمات فروخته شد و شکنجه گران براي اين دولتين پرورش و آموزش داده شد. جنگي به نام مبارزه با اعتياد در کشتزارهاي آمريکاي جنوبي (کشتزارها مواد مخدر خودشون در ايالات متحده البته نه) با سمهاي قویپاشيدن که در این زمينها براي ساليان دراز حتی آذوقه هم نميشه کشت کرد. و البته اين سمپاشي هيچ ربطی به فروش کم محصولات غذايي زياده آمريکا نداشت (جان باباشون).
و اين جنگ فقط و فقط برای مبارزه با مواد مخدر و دلسوزی دولتها براي جوانان معتاد بود و نه مثل بعضي که خيالات ميکنند که براي کنترل بازار مواد مخدر توسط سارمانهای جاسوسي بوده است.
مگر نه که اينهمه مواد مخدر به دست مامورين دولتی نابود ميشه (حالا بيخيال که اکثرش را خودشون سفارش ميدهند تا بعد قيافه بياند و دليل وجودشون و خرجهاي کلانشون را دربيارند)؟ مگر اينهمه قاچاقچي دستگير نميکنند (حالا اکثرا مريض و معتاد هستند هم ناديده بگيريد، مخصوصا در دو کشور که به مبارزه شون زد مواد مخدر ميبالند و معتادينشان سال به سال بيشتر ميشه: ايران و آمريکا که اکثر دستگير شدگان معتادها هستند و نه قاچاقچيان).
آيا غير از اين است که طبق قانون سرمايه داری وقتي کشت و کار، حمل و نقل، خريد و فروش يک جنس سخت باشه قيمت اون جنس بالا ميره؟ پس يکنفر نيست که به من بگه چرا قيمت 1 کيلو کوکائين در سال 1980 قبل از شروع مبارزه آمريکا با مواد مخدر 60000 دلار و 1989 پايان رياست جمهوری ريگان قيمت يک کيلو به 6000 دلار رسيد*. در تمام اين مدت هم به دولتهاي آمريکای جنوبي کارنامه مثبت در مبارزه داده شد تا با پول مردم آمريکا براي جنايتکاران اسلحه بخرند و هم به خود باليدند تا مردم گمراه به اونها رای بدهند و اکثر هم ساکت ماندند ونتيجه اش برای مردم آمریکا اين بود که از سال 1983 تا 1987 بستران کوکائيني بيمارستانها 600 درصد رو به افزايش گذاشت*.
و قيافه اومدن اين دولتهای فاسد اروپا که هروقت با جمهوري اسلامی قرارداد ميخواهند ببندند مبارزه اين خمهوری را به رخ مردم و جهان ميکشند و يکي نيست به اينها بگه که در تاريخ ايران اينهمه جوانان معتاد نبودند و به دست آوردن ترياک و هروئين در ايران به راحتي امروز هيچوقت نبود.

در طول تاریخ بشر دروغها به ما قالب کردند که اکثر مردم آنها را باور داشتند و هنوز هم دارند. دروغهايي که پایه قدرت آنها محکم و بشر را گمراه و قبول به واقعيتی که او را زير سلطه فساد و دزدي و راهزني نگه ميدارد کرد. واقعيتی که به اعتياد (نه فقط به مواد مخدر) نياز دارد. واقعيتی که به 22000 کودکي که هرروز از گشنگي ميميرند نياز دارد (تا ما از گشنگی نميريم). واقعتی که به جنگ و کشتار محتاج است (تا اقتصاد خوبی داشته باشيم). واقعتی که به فقر و فقير معتاد است (تا کارگر ارزان داشته باشيم). واقعيتی که به اسلحه های اتمی، شيميايي و بيولوژي نياز دارد (تا به اصطلاح صلح حفظ شود). واقعيتی که ما را مجبور به سکوت کرد و کسانی هم که جرات کردند و سکوت نکردند ما تنهاگذاشتيم و ديوانه، جاني، مفسد، خيالاتی خوانديم. واقيتی که قبول کرديم !؟ اين واقعيت مثل نوري است که حشرات به سويش میروند و نتيجه اش هم همان خواهد بود.

(U.S Congress, Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operation, Report, P. 8F)*

اگر در اين مورد بيشتر ميخواهيد بدونيد به اين دو کتاب مراجعه کنيد. متاسفانه من نميدونم که آیا اين کتابها به فارسی ترجمه شدند و اگر شده اسمشان چیست:
1. اصل: << A qui profite la cocaine?>> نوشته Mylene Sauloy & Yves Le Bonniec
تیتر آلمانی کتاب: << Tropenschnee>>
2. اصل: << Im Namen des Staates>> نوشته Andereas von Bülow
ترجمه اسم کتاب به فارسی: «به نام دولت»
-----------------------------------------------------------

و اين مقاله براي همه (البته در مورد مواد مخدر نيست) و مخصوصا آرش خان که با استدلال من موافق نيست:
طرح ۳۰ ساله واشنگتون براي کنترل نفت خليج فارس نوشته: رابرت دريفوس و ترجمه: مرتضي محيط
-----------------------------------------------------------

و آيا بايد سکوت را انتخواب کردـ؟
يا فرياد بزنيم که بس است و ما خر نيستيم و يا حد اقل ما نميخواهيم خر باشيم.

ببخشيد از بي احترامي
به اميد آگاهي و آزادي

آرمين گيله مرد

۲ نظر: