ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۲

با سلام ...

يک کل و گپ

با وبلاگ هيچ در پيچ:

يک روز در وبلاگ هيچ در پيچ اين را ميخونم:

به گمانم در چنين روزگارانی
دهان شاعر بايد بسته باشد، زيرا در حقيقت
مقابله با کجرویِ دولتمردان کار ما نيست.

ییتس


و من هم يک پيغام ميزارم:

سلام.
کاملاً با اين نظر مخالفم. اگر همه دهان باز کنند هيچ دولتمردی نميتونه در مقابل به ايستد...


و ايشون در جواب من مينويسد:

... آرمين من با شما مخالفم. بايد در مورد اين دولتمردان بيشتر صحبت کنيم تا مشخصتر شوند. حدس ميزنم در نهايت همنظر شويم که مرد دولت يا دولتمرد بودن محدود به افراد نيست. ...


البته من جمله آخر را دقيقا نفهميدم. اما من فضول با پرويي اين پيغام را گذاشتم:

سلام.

دولتمرداني که با زور و زندان و مرگ بخواهند يکي را ساکت کنند که ميکنند جلوي مردم وانميستند بلکه پشت زور و چماق و تفنگ. و همه را به اين روش نميتونند ساکت کنند مگر خود تسليم شويم و سکوت را انتخواب کنيم

ساکت نباشيد


و در مورد دستگيري آقاي سينا مطلبي هم از چند طرف دعوت به سکوت (البته براي اينکه براي ايشون گرفتاري ايجاد نشه ) شنيدم (خوندم)!!!!

و ادامه:

به نظر من دعوت به سکوت يک اشتباه است. هرچند به مني که صدايم را با اسم مستعار بلند کردم نيومده همچين حرفي بزنم اما سکوت چيزي است که سران و قدرتمندان براي ادامه بقاء قدرتشان احتياج دارند . در کشورهاي مثل ايران سعي ميکنند با زور و ترس و تهديد مردم ، نويسندگان و شاعرين و .... به سکوت دعوت کنند و در کشورهاي به اسطلاح دموکراسي غرب با آزادي ظاهري، پول، آسايش و سر آخر هم با زور و تهديد و قتل (اينجا کم روزنامه نگار قبل از افشاگري «خودکشي» نکرده) مردم و اهل خط و تصوير را ميخواهند ساکت نگه دارند. خيلي ها هم سکوت را قبول و زندگي راحت (در غرب. نميدونم آيا در ايران هم اهل قلم با سکوت زندگي راحتي دارند مقل اينجا يا نه) و چندي هم حرفشان را ميزنند و کارشان را از دست ميدهند و رسانه هاي سرمايه داري جهاني (همون رسانه هايي که فوري و بدون پژوهش ميگند که فلان همکارشان خودکوشي کرد) اونها را مسخره ميکنند و دروغگو ميشمارند و مردم راحتطلب براي اينکه زندگي با آرامششان بهم نخورد باور ميکنند که به قول خودشون زندگي بيمعني نشه ( يعني ما همه براي قدرت و ثروت يک عده معدود داريم زندگي نميکنيم ).

با اينکه عده اي که صداشون خفه نشد کم است و کساني که اونها را باور دارند معدود و اکثرشان هم ساکت، با اينهال از رفتار دولتمردمان و رسانه هاي خودفروخته سرمايه جهاني ميشه فهميد که از اين افراد »شلوغ« هراس دارند. و حالا در نظر بگيريد که همه ما تصميم بگيريم در مقابل فساد و ناحقي سران و قدرتمندان و دولتمردمان اين دنيا سکوت را انتخاب نکنيم و همه فرياد بزنيم که بس است ما ديگر تحمل دروغ را نداريم ، ما ديگر نميخواهيم خر شما باشيم و شما ما را سوار شويد (ببخشيد از به احترامي) چه ميشود!؟
قدرت خود و صدايه خود را کم نگيريد که هيچ دولت و جلويش نميتونه بايستد و هيچ اسلحه اي او را براي هميشه خاموش کند ....

از همه شما دعوت ميکنم در اين کل و گپ شرکت کنيد و نظرتان را بدهيد .

و بياييد همه فرياد بزنيم و در مقابل فسادو ناحقي و زور دولتي و دولتمردان ساکت نباشيم و با اينکه چندبار تکرار کردم دوباره مينويسم:

« بذار واقع بينانه باشيم، يک کار غير ممکن را انجام دهيم.»
ارنستو چه گوارا


بياييد فرياد بزنيم و اين زمين را دوباره به لرزش بياوريم
ساکت نباشيد که سکوت شکست است

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر