ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

جاتون خالي نباشه يک برفي داره ميباره که زمستاني همچين نباريده0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر