ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

محاصره کامل

کم کم داره عراق اشغال و ايران محاصره کامل، با کمک صدام جنايتکار و بوش فاشيست، ميشه و به احتمال زياد با کمک ياران ديرينه فالانژهای مسيح آمريکا يعنی فاشيستهای مسلمان ، ايران هدف بعدی است ....

خانواده بن لادن و بوش از قديم شريک بودند و يکی از برادران اسامه رابطه را از زمان اشغال سفارت آمريکا تا رئيس جمهور شدن ريگان و آزادي گروگانها ( هر دو اتفاق با هم افتادند) بين بوش (پدر) و دار و دسته اش با فاشيستهاي مذهبي ايران برقرار کرد. يکي از گروگانها ميگه که چندين ساعتي در هواپيما نشستنشون تا تلفن زنگ خورد و گفتند که ريگان رئيس شده بعد دستور داده شد که پرواز کنند .....و قيمت آزادي هم فروش اسلحه و ..... بود
راستي ميدونستيد که اشخاصي مثل (oliver north & General john singlaub) با ماموريت از طرف کارتر مسئول عمليات آزادي گروگانهاي آمريکايي که در در طبس سقوط کردند بودند بعد از رئياست جمهوري ريگان بخاطر افتضاحي که کرده بودند بجاي اينکه تنبي بشند يک شغل بهتر و بالاتر گرفتند و مامور اسلحه رسانيدن به عراق و ايران و ... شدند؟

اين ۲ هفته آقا (مال کوبا نه مال ايران) از فرست استفاده کرد (ديد چشمه دنيا به عراق بسته) ۷۰ بفر روزنامه نگار و نويسنده و ... دستگير کرد.
ديروز در کنگو هم از فرست استفاده شد و بالاي هزار نفر قتل و عام شدند ....

«هيچ چيز غمگينتر و ترحم آورتر از اينکه تماشا کنيد که چه جوري افراد با عقل همديگر را تيکه پاره ميکنند، نيست. آنها فرزندان يک خانواده هستند که عمداً ميراث پدر را نابود ميکنند.» ولتر

هشيار باشيد ....
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر