ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

او گفت :

بگذار واقع بينانه باشيم، سعي کنيم يک عمل غير ممکن را انجام دهيم.
-------------------------------------------------------------------------------
و يک جوک:
دولت جمهوري اسلامي دليل سقوط صدام را در اين ميدونه که دولت صدام چونکه به مردم متکي نبود از هم پاشيد و نابود شد . و اما ميگيد خوب راست ميگند ديگه اينکه خنده دار نيست و جوکش پس کجاست !؟

خوب مضحک بودنش در منظورشه که چون دولت مردمي جمهوري اسلامي از پشتيباني مردم ايران برخورداره هرگز سقوط نخواهد کرد.

و خنده دار ترش اينه که کاري را که قاجار و پهلوي و الدوله ها و دگر خودفروشان در طول صدها سال نتونستند انجام دهند : قبول بودن ارتش اجنبي در ايران !!!! اينها در مدت کمتر از ۲۰ سال نه تنها مردم ايران را راضي کردند که ارتش خارجي به ايران بياد بلکه با کمال ميل راضي شدند که به وطنشون حمله هم بشه ..

با اينحال بدونيد که دشمن اصلي هنوز در غرب نشسته و نقشه اش برآورده ميشه اگر من و شما بدون مقاومت بذاريم که با ارتششان به کشور ما برگردند و جهان دوباره کاملا زير چکمه هاي ارتش استعمار که براي اشغال کردن مجدد مستعمره هاي خود از پيشتيباني بدترين جنايتکارن و آدمکشان و ديکتاتورهاي خون آشام هيچ دريغي نکرد و تمامي اين خونهايي که صدامها و آخوندها و سوکارتوها و پينوشه ها و طالبانها و .......... ريختند، مستقيم و غير مستقيم دست داشته اند تا راه برگشتشان را هموار کنند . دموکراسيها غرب در اين اقيانوس خون وضوع گرفتند و نماز برگشتنشان را خوندند.

سقوط صدام را به همه تبريک ميگم و اميدوارم که يکروزي انسان تنبلي و خودپرستي را کنار بزاره تا ديگه گول جنايتکاران را نخوره و غير مستقيم در جنايات شرکت نکنه تا دولتها ديگه نتونند توي سرشان بزنند و بخورند و ببرند ببدون اينکه کسي جلوشون به ايستد .
و براي نسلهاي بعدي آرزو ميکنم که اينقدر آگاه بشند و راحتطلبي را کنار بذارند تا به دولتي که تو سرشان بزنند احتياجي نداشته باشند.

و اگر شما ميگوييد که اي بابا باز هم اين مرتيکه داره خواب و خيال ميبينه و يکچيز غير ممکن را ميخواهد ، جمله او را تکرار ميکنم . کسي که ژان پل سارتر درباره اش گفته که او کاملترين انسان است:

«بگذار واقع بينانه باشيم، سعي کنيم يک عمل غير ممکن را انجام دهيم.»

آرزوي سلامتي و آزادي بيان و خيال
رويائي باشيد
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر