ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

گذارش جرج بال مأمور جيمي کارتر، از سال ۱۳۵۷

امروز درباره يکی از دروغهای آمريکا در مورد ايران و در اين دروغ تقريبا ميشه اجازه (خواست) آمريکا در به قدرت رسيدن فالانژهای مذهبی در ايران را ديد.
البته اين گذارشي است که در مجله تايمز براي عموم چاپ شد و گذارش اصلی را فقط ميتونيم با قدرت تخيل تجسم کنيم. چونکه فکر نکنم اونو به همين زوديها برای عموم آشکار کنند.
اين گذارش که توسط جرج بال مأمور جيمي کارتر رئيس جمهور آمريکا در سال 1357 تهييه شده بود چهار راه و چهار آينده براي ايران ميديد که مختصرش رو در پايين مينوسيم:

راه ها:
1. رژيم عوض نشه.
2. انتخاب يک نايب السلطنه و خروج شاه از مملکت.
3. کودتای نظامي.
4. خمهوری اسلامی.

آينده شان:
1. بالای يک مليون کشته و خونريزي فراوان بي پايان
2. امکانش فقط وقتی هست که ارتش ازش حمايت کنه و ليبرالها بدان جلب شوند که احتمالش کم تشخيص داده شد.
3. 200000 کشته و بعد قبول ديکتاتور نظامی توسط مردم و ثبات ايران
4. بدون کشت و کشتار. رضايت مردم. جلوگيری از نفوذ کمونيسم.

ترجمه گيله مردي (گزارش مخفی):
1. اين يارو نفت را که گران کرد و خيالاتي شده، فکر ميکنه واقعاً شاهنشاه است و ازين جرفا. اگر بمونه باعث گرفتاريمون ميشه ....
2. بهش اعتماد نيست. امکان داره قدرتهای ليبرال را نتونيم کنترل کنيم .
3. ثبات = نفت جاري خواهد شد و اسلحه های کهنه خود را هم بجاي پول تحويلشون ميديم. يعنی خرجي نداره.
4. حرف نداره. اين خودفروخته هاي وطن فروش به هر خيانتي بضرر ملت و بنفع خودشون و ما حاضرند. و چنان زهر چشمي بگيرند که ديگه غلت بکنند بخواهند جلوی ما به ايستند. چنان پدري ازشون در بيارند که خواب برگشتن ما رو ببينند.


جواب دير اما گيله مردانه:
1. همه ميدونيم که خيليها رو اعدام کرد و کشت اما بالای يک مليون و بي پايان؟ حتي سر سختترين مخالفانش (خودم هم جزوشون حساب ميکنم) بمن حق ميدند که آدم کشت اما نه يک جانی که دستور قتلعام مليونها رو بده و ببخشيد از طرز سخن من خايه اش رو نداشت (و يا خيلی ببخشيد به خاطره اين حرفه، بقول ديگران آدم رئوفي و قلب خوبی و ازين حرفها ...، قضاوت گدشته با خودتون)، خلاصه رد اول رو در قتل و عام نداشت و همه مون ميدونيم چه کساني دارند و آمار نميخواهد. همه مون ميدونيم که جناياتي که اين دولت در چند روز انجام ميده به چند شاه احتياجه ...
2. ميترسيدند که ليبرالها و يا بدتر از اونها کمونيستها به قدرت برسند (البته برای آمريکايها فرقي نداشت)
3. فقط 200 هزار!؟
4. ... هنوز ادامه داره! وقتی که ريشوها را در اردوگاه های زير کنترل و با مربيان آموزشديده سازمان سيا، پرورش دادند و تعليم و تربيت کردند فقط و فقط براي راضي کردن مردم بود و نه برای قتل و عام انقلابيون، مليون و چپی ها ... . و ارواح باباشون هم خبر نداشتند که همچين تاروماری براه بياندازند ... ايشان گفتند و من باور کردم!!!

تنها دليلی که من در اين گزارش ميبينم اين بود که افکار عمومي را براي اين اشخاص مثبت و سپس يک دولت خدايي و بيرحم به جان مردم انداخته تا آزاده خواهان را قلع و قم کنند و چنان مردم ايران را به دست يک دولت به اصطلاح خودي استعمار کنند تا مردم ايران راضی به برگشت و اشغال کشور توسط ارتش سرمايه شوند
برگشت به امروز:

امروز تمام ايران توسط ارتش سرمايه داری محاصره شده. اين ادامه افکار نوکر بزرگ سرمايه چرچيل که 60 سال پيش گفته بود اگر انگل ساکس به روش زندگی خود ميخواهد ادامه بدهد بايد چاه های نفت خود (بدون شوخی مال خودشون ميدونند. آخه ارثيه بابايي و خداداديشون است) بخاطر اينکه به دولتهای خاورميانه اعتماد نيست بايد توسط ارتش سرمايه جهانی ( که قبل از جنگ جهانی 2 اونيفرم بريتانيای و بعد ايالات متحده را به تن داشتند) اشغال و زير کنترل مستقيم قرار بگيره. اين افکار توسط جانی بزرگ نيمه دوم قرن 20 ميلادی هنري کيسينجر به يک نقشه تبديل شد که توسط محصلينش در دولت آمريکا رو به اتمام است.

من اول خيال ميکردم که بعد از عراق نوبت ايران است تا يکروز بعد از سقوط بغداد جامعه مشترک اروپا قرارداي بزرگ با ايران بست. در همون دقيقه برای من واضح شد که يک دولت فاسد و وطنفروشی مثل جمهوری اسلامی هميشه به نفع سرمايه جهاني بوده و است و درنتيجه تا وقتی که اين دولت باپرجا است ارتش سرمايه جهاني ايران را محاصره خواهد کرد. و فقط اگر اين دولت بخطر بيافتد براي نجات منافع خود و از ترس اينکه منابع ايران زير کنترل افرادي که به فکر مردم و کشور خود هستند برود، ايران را اشغال و به بهانه های مخطلف ( مثلا محافضت اقليتها و جلوگيري از خونريزي ... همون کاري که سالها در بالکان تمرين کردند) ارتش خود را در خاورميانه خواهند گذاشت و بکمک دولتي خودفروخته مردم را و به کمک ارتش سرمايه جهانی منابع را تحط کنترل مستقيم قرار خواهند داد.

سناريو بدتر از اين هم به فکر من رسيد. امکان هم داره که دوروبرها در انتظار به خيابان ريختن آزادمردمان هستند تا به کمک دولت خودفروخته و فاسد خمهوری اسلامی افراد لايق و وطن دوست و آزادپرست را شناسايي و يا قتل و عام کرده و سپس به بهانه آزادکردن مردم ايران از يوغ ظلم و استبداد با ارتش خود وارد ايران شده و يک دولتی از اشخاصی خود فروخته و نالايق قالب مردم کرده و به چپاول و روش اصرافي خود ادامه دهند.
حال چه بايد کرد!؟

1. قيام در ايران که سرآخر قبول اشغال ايران توسط ارتش سرمايه جهاني است که نتيجه اش اشغال کامل جهان است. چين به حساب نمی آيد که خود را قبل از روسيه به سرمايه جهاني فروخته و براي اينکه اين سيستم در ظاهر به يک دشمن قوی محتاج است همکار خوبي براي ارتش سرمايه جهانی خواهد بود. در اين آينده تمامي دنيا توسط يک سيستم فاشيستي سرمايه داری کنترل و اداره خواهد شد. که بشر را مجبور به هرکاري با حقوقي کم براي رفع نيازهاي خيالي که به خورد ما داده اند خواهند کرد. برای اونهايي که بين بد و بدتر حاضرند يکی را انتخاب کنند اين راه قابل قبول است.

2. در انتظار رفتن ارتش آمريکا و انگليس از خاورميانه و بعد قيام بر ضد خمهوری اسلامي که قبول ساليان سال ادامه بقای اين قمهوری است. و چون من خودم حاضر نيستم حتي يکروز زير سلطه قم زندگي کنم، نميتونم هم از کسي اين درخواست را داشته باشم.

3. مبارزه را جهانی بايد کرد تا اول سر مار را بکوبيم تا ديگر نتواند از اعضای بدنش که تمامی ديکتاتوريهای دنيا باشند استفاده کند.

4. نافرمانی و اعتراض به بی عدالتی با صداي بلند، آگاه کردن خود و مردم و قبول نکردن هر مزخرفی که قالب ما ميکنند. پايداري در مقابل زور و تهديد. تبديل نکردن احتياجهاي اصلی به اعتيادهای ظاهري و قبول کردن که اين ما هستيم که واقعيت را بوجود مي آوريم و نه واقعيت موجود است و ما بايد با آن بسازيم. راه را خود انتخواب کنيم و نه راهي که در مقابل ما گذاشتند و براي ما انتخواب کردند برويم ....

5. مثل بقيه حيوانها بخوريم و بخابيم و ... و ببينيم که سران ما چه تصميمي برای ما ميگيرند ...


منتظر افکار و پاسخ و نظر شما ...
به اميد آگاهی، آزادي و عدالت و واقعيتی جديد و عادل

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر