ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

چرا بعضي باور دارند که جريان ۱۱ سپتامبر يک دسيسه بود، که هنوز ادامه دارد!

من جريان را در تلويزيون ديدم. از همون اول برام مشکوک بود. اول حرف از 8 هواپيما بود که بعد تبديل به 4 تا شد. نميدونم کسانی که ديدند متوجه مهمترين جريان مشکوک شدند يا نه. اول کارشناسان هواپيماربايي و ترور در تلويزيون گفتند که چه جوری اينکار انجام شد و بعد هردفعه يک شاهد و مدرک آوردند که حرف کارشناسان را تثبيت کرد. يک کارشناس ميگه که حتماً مسلمانها بودند و بعد ميگند که فلانی از هواپيما تلفن زد گفت هواپيماربايان عربي حرف ميزدند. بعد از چندی سوال ميشه که چه جوری توانستند اين کار را انجام دهند، يک کارشناس ميگه حتما چاقوي پلاستيکی و مکتبر داشتند و تلفن تبديل ميشه به عرب حرف زنهای با چاقوهای پلاستيکی و ... .

اکثر اين سخنان بر پژوهش ماتياس بروکرز Mathias Broeckers ، يک خبرنگار آلمانی، هست.

قسمت اول
صاحب WTC راکفلر است و تنها شهری که فوری بعد از انفجار پرواز بر بالايش ممنوع شد لندن، مرکز سرمايه خانواده رتشيلد، بود. و فوري مجرم يک مامور سيا و پسر و برادر و پسرخاله شريکهای معامله ای خانواده بوش که خانواده بن لادين و شيخ سليم باشند، اسامه بن لادن شناخته شد.
البته با کمک يک توطعه که در آن اول يک گروه و يا کشوری را به بالا مي آورند و در اوج قدرت آنها به بهانه مبارزه باهاشون خود را تقويت و بر قدرت خود افزايش داده تازگی ندارد. آيا آنها نبودند که اول هيتلر را با پول Standard-Oil و DuPont بزرگ کردند و بعد سرنگونش و اروپا را يک نظم تازه دادند؟ آيا پدربزرگ جرج دبليو بوش، بانکدار بزرگ پرسکوت بوش، بدليل معامله با آلمان نازی محاکمه و مجرم شناخته نشد؟ آيا اول صدام حسين را بر ضد ايران مسلح و بعد به زور خلع سلاح کردند و بعنوان مهرهء تضمين کنندهء ادامه نفوذ باند راکفلر در خاورميانه و قيمت نفت، که بابا بوش اسم ترتيب جهانی جديد (نظم جديد جهان) روی آن گذاشته، بر جايش نگذاشتند تا سر فرصت از دستش خلاص شوند؟ آيا نگذاشتند که خمينی براحتی از پاريس يک دولت راديکال اسلامی برپاکند، براينکه ايدئولوژی اش را نميشناختند يا بخاطر نفت ايران بود که شاه نميخواست تصميم استخراجش را بهده "باند" بگذارد؟ آيا تمامي راديکال های اسلامي خانه زادی بهمين صورت نيستند؟ آيا پنتاگون و ورلد ترد سنتر سالهای سال بيتفاوت به زيرپا گذاشتن حقوق بشر و ملی اسرائيل در فلسطين نگاه نکردند؟ آيا اولين تئوريسين جنگ سون تسه 2000 سال پيش نگفته بود که آدم حريفش را نبايد در تنگاهی بزارد که او چاره ای جز سوءقصد جانبازی نداشته باشد، که دفاعی در مقابلش نيست؟ وقتی که خاورميانه شلوغ و فلسطين با بمب موشک تيکه تيکه ميشود، بوش ، مرد راکفلر، با خيال راحت به مسافرت ميرود . و بعد تعجب ميکند که جنگجويان کاميکاتسه ترور و يک فاجعه پديد مي آورند؟

آنوقت در پرل هاربر، وقتی که 3 هفته قبلش ميدونستند که ژاپنی ها ميخواهند حمله بزرگی کنند، گذاشتند آنها "ناجوانمردانه" حمله کنند، تا در هيروشيما و ناکازاکی (که نتيجه برای جنگ نداشت) بمب اتم را امتحان کنند. حالا بعضی سوال ميکنند که چه جور ميشه که 3 ماه بعد از اختاريه از مصر، که ميگفت يک ضربه بزرگ در راه است، همزمان 4 هواپيما ربوده و بدون اينکه کشف شوند به طرف هدف خود پرواز کنند؟ مسافران ميتوانستند با خانواده خود تلفني حرف بزنند – اما حفاضت پرواز (؟؟) و ارتش، که سيستم جهانی جاسوسيشان حتی گوز يک برنجکار هندی را از دست نميدهد، متوجه هيچي نشدند؟ حتی اوني که بالای مرکز خودشون پنتاگون بود؟

تمام وقت حرفی ازين مسايل نبود اما چند بچه فلسطينی را هنگام خوشحالي در اخبار جهاني همش نشون دادند. وقتی خبر به بوش ميرسه خيلی عجيب خونسرد ميمونه و حتی در اولين سخنش بعد از فاجعه هيچ نگرانی، وحشت زدگی حقيقي ديده نميشد. شايد بخاطر اينکه تروريستها در زمان قرارگذاشته حمله کردند: قبل از ساعت 9 در ورلد ترد سنتر نه بانکداران بزرگ و نه ديدار کنندگان زياد، بلکه فقط کارگران و کارمندان کوچک هستند.
ادامه دارد ....دوستاني که ترجمه قبلي را نخوندند با اين لينک ميتونند صفحه را ضبت کرده و هروقت وقت کردند بخونند. خيلي جالب و فهم را در اداره شدن اين دنيا توسط يک مشت آدم خودپرست و کوته فکر که با انداختن تفرقه بين مردم و با استفاده ازين جداييها و جنگها حکومت خود را مستحکم و درآمد خود را سرسام آور ميکنند، بيشتر ميکنه.
موساداگر در مورد يکي از مسائل بيشتر ميخواهيد بدونيد، بگيد تا من بيشتر توضيح دهم.
اما در تاريخ ازين دسيسه ها زياد بود تا به بهانه آن جنگي را انداخته و قتل عامي بوقوع پيوندد و يا دولت قوي و سختگير به قدرت رسد. مثلا جريان پرل هاربر، به آتش زدن رايشستاگ (مجلس آلمان) و ترورهاي دهه هفتاد و هشتاد در اروپا.
به اميد آگاهي و خواست بشر براي آگاه شدن تا ديگر با گول زدن ما و استفاده از نيروي ما هرگز جنايات بوقوع نپيوندد.

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر