ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

تنها راه مناسب: اعتراض عمومي (اعتصاب و راهپيمايي بدون شعار و خشونت و شلوغ کردن)

چند افکار و ديده و عقيده و يک خواست از ايرانيان که زير سلطه يک مشت فاسد و دزد و جاني نميخواهند دگر کمر خم کنند:

بهترين کاري که از نظر من ميشه کرد که بنفع همه (اکثريت) باشه اعتصاب و رفتن به خيابان بدون شعار و پلاکات و ... ، يعني بدون دادن بهانه به نيروهاي مسلح و ضرب و شتم نيروهاي قمهوري اسلامي هست. اگر با اينحال نيروهاي چماق دار خواستند شلوغ کنند و کتک کاري و بزن بزن کنند به خانه برويد و فردا دوباره بجاي سر کار رفتن به خيابانها رويد (البته بدون شعار و دادن بهانه به اين مزدوران بت پرست) و پس فردا و پسنين فردا ....

و حالا چرا فکر ميکنم که شلوغي به نفع اکثريت نباشد. اگر هول هاي قبلي من را خونده باشيد ميدونيد که من بر اين باورم که دولتها با اينکه جلوي ما با همديگر دعوا ميگيرند اما در پنهان با همديگر در چپاول مردم زمين شريک (و اگر دولتي نخواهد شريک دزدي شود فوري سرنگون ميشود) و در پنهان به همديگر در دارا بودن و بدست نگه داشتن قدرت کمک ميکنند (مثال ريگان و خميني، KGB & CIA، خمهوري اسلامي و اسرائيل ...). حال اگر جوانمردمدمان و وطنپرستان و آزاديخواهان به خيابان بريزند و شلوغ شود و بهانه به دست ماموران و مزدوران براي سرکوبي و قتل و عام دهند، من مطمعنم که آمريکا اول تماشا خواهد کرد تا نيروي آزاديخواه قتل و عام و سرکوب شود و بعد به همين بهانه به ايران لشکر کشي کند. بعد از اشغال ايران که براي دومين بکمک ياران ديرينه اش از وجود مبارزان پاک شده بدون اينکه مخالفان خود قدرتي داشته باشند يا در ايران ميمانند و يا يک دولتي که دستورها را بدون چون و چرا (که مطمعن باشيد اين دستورها بنفع ملت نخواهد بود) برآورده کند سر کار مي آورند.

خواهش ميکنم به خيابان برويد اما تمنا دارم که بهانه بدستشان ندهيد تا نقشه شان بعمل آيد.

نقشه: شلوغي در ايران . قلع و قم و سرکوب آزاديخواهان به دست نوکر وحشي قبلي، قمهوري اسلامي. اشغال ايران بعد از سرکوبي توسط ارتش سرمايه جهاني. سر کار آوردن راحت نوکر بعدي بخاطر نبودن و يا ضعيف بودن مخالفان سياست وطن فروشي.

الآن بهترين موقع براي رهايي از دست اين جمع فرومايه هست، اما اگر مواضب نباشيم فرومايگان بعدي در راه هستند.

به خيابان برويد اما اگر گروهي بين خودتان شلوغ ميکنند و شما نيتوانيد آنها را ساکت کنيد، برويد به يک خيابان ديگر. اگر مزدوران رژيم به شما بگويند برويد ، برويد و فردا بازگرديد و يا به يک جاي ديگر برويد. در اينکه حزب جمهوريخواه آمريکا با اطرافيان خامنه اي و رفسنجاني در پشت پرده بهم دست داه و بنفع هم کار ميکردند و ميکنند، من شکي ندارم و در اينکه ايران در محاصره است تا سر فرصت اشغال شود هم مطمعنم.

هرروزي که ميگذرد و هر گولي که ميخوريم ما را به جهان سرمايه فاشيستي نزديک ميکند و هردفعه چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بدانيم و چه ندانيم که گول خورده ايم، شريک جرم هستيم. هرروز ارتش فاشيستي دموکراتي هاي غرب با کمک دوستان پشت پرده خود (دعواي زرگري با چين، بن لادن و ... ) به نيروهاي خود افزايش و آنها را قاتل تر و بي عاطفه بر ميکند و تجحيزات خود را بهتر و مدرن تر و کشنده تر ميکند و اين نه براي جنگهاي آينده بين دولتين و کشورها خواهد بود و نه براي مبارزه با تروريستهاي خانه زاد، بلکه براي سرکوبي مردم خود و مردم زير سلطه خود (براي مثال در آلمان چندين سال است که سعي ميکنند قانون را عوض کنند تا بتوانند ارتش را در داخل هم استفاده کنند) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ايران آخرين مرحله: تمامي دنيا ارتش سرمايه جهاني هست. در آفريقا که هميشه ارتش اروپا حضور داشته و اگر جلوي هرج و مرج را نميگيرد براي اينست که به آن براي چپاول نفت و الماس و اوران و ... احتياج دارد. با کمک هيتلر و ژاپن آسيا را پر از پادگان و تکيه گاه کردند. چين خود را ۲۵ سال پيش به سرمايه جهاني فروخت و بعنوان دشمن مورد نياز اين سيستم هست. کره شمالي که بدون چين کاره اي نيست. کوبا هم بعد از مرگ کاسترو بدست آمريکا خواهد افتاد. با کمک صدام و بن لادن هم که به خاور ميانه برگشتند و با کمک آخوندها و ما ميخواهند ايران را اشغال کنند.

تکرار: الان بهترين موقع براي به کنار زدن اين رژيم فاسد و هم بهترين موقع به دنيا نشان دادن که انسان رشد ميکند و ايندفعه گول نخواهد خورد و اگر ما گول نخوريم شما هم ميتونيد ....
اعتصاب عمومي و راهپيمايي بدون شعار (که همه ميدونند ما چه ميخواهيم).هردفعه سعي کردند شلوغ کنند خودتون را بکشيد کنار و يکجاي ديگر به راه خود ادامه دهيد. اگر حکومت نظامي اعلام کردند، خونه بشينيد که اگر چندين هفته کسي سر کار نرود و درآمدي نيست تا دزدي کنند و اگر نتونند دزدي و غارت کنند، خودشون خواهند رفت.
اينها چه بکش بکش بشه و چه نشه رفتني هستند، اما خواهش و تمنا دارم يک لحضه فکر کنيد که بکش بکش بنفع که خواهد بود. از دوستاني هم که از مردم ميخواهند که به خيابان بريزند و شلوغ کنند و ميدانند که فتل و عام خواهد شد اما اميدوارند که آمريکا بياد و جلوي کشتکشتار را بگيرد، فقط ميگويم که بدانيد آنها خواهند ماند و تماشا خواهند کرد و بعد از قتل و عام کشور را اشغال خواهند کرد.
و از همه درخواست دارم که فکر بکنند که هرچه بيشتر در يک اعتراض عمومي (اعتصاب و راهپيمايي بدون شعار) شرکت کنند ، امکان قتل و عام کمتر خواهد بود و مهمترين توصيه اين است که خود جلوي شلوغ را بگيرند. من از شما اين را تمناء را دارم و اميدوارم که به ديگران هم اين مساله را بگوييد. يعني به همه بگوييد که به خيابان بروند و سر کار نروند اما جلوي شلوغي و دادن بهانه به سرکوبگران ندهند.

آزادي نزديک و خطر اغفال هم همراهش هست ...

مواظب خودتون باشيد
افکار و قلبم پيش شماست
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر