ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، مهر ۰۴، ۱۳۸۲

با سلام ...

چرا من بر اين باورم که هنوز دولت آمريکا و صدام زير يک پتو، همخوابند!

نوام چمسکی "Noam Chomsky" گفته بود: »جنايات مجازات نمی شوند، بلکه فقط نافرمانی.« من کاملا با اين جمله اش موافقم. چونکه مثال به اندازه کافی هست که جانيان ساليان سال، از قتل و عام گرفته تا شکنجه و زير پا گذاشتن حقوق بين المللی، همه کار کردند و دولت آمريکا اگر کمک نکرد، در کنار ايستاد و تماشا کرد. و هروقت ديکتاتوران و جنايتکاران شروع به نافرمانی کردند آنها را بخاطر جانی بودن، محاکمه کردند. بهترين مثال نوريگا "Noriega" رئيس جمهور اسبق و احمق پاناما. البته مثال های ديگر هم هست که بخاطر اتفاقات جهانی و هم بخاطر نداشتن نياز به "پدرجنده های" خانه زاد، دست حمايت ازشون برداشتند. مثل پينوشه "Pinochet" و سوهارتو "Suharto" که قدرت را از دست دادند اما محاکمه نشدند با اينکه در طی دهه های قدرت خود آنقدر جنايت و شکنجه و بيخانمان کردند، آدم کشتند و باعث بدبختی ها بيشمار شدند که اگر نافرمانی ميکردند به هزاران بار حبس ابد و اعدام محکوم ميشدند.

با اينکه من با خيلی از نظرات چمسکی موافقم، با اينيکی که ميگويد صدام هم نافرمانی کرد و يا دستوری را بد متوجه شد، مخالفم.

اول از همه من برين فرض هستم و مطمئنم که سران آمريکا بر اين هستند کنترل چاه های نفت خاورميانه را بنا بر گفته کيسينجر، که به اعراب نميشه اعتماد کرد، خود بدست بگيرند.

حال اگر اين فضيه رو قبول داريد، چند سوال از خود بکنيد:

آيا بدون حمله صدام به کويت، دولت آمريکا بهانه قابل قبولی برای انتقال ارتش خود به شبه جزيره عرب داشت؟

آيا اگر صدام نافرمانی ميکرد، ميتوانست بهمين صادگی و با وجود تجهيزات آمريکا و اسرائيل و ماهواره های جاسوسی، فرار کند؟

آيا اگر صدام برضد دستور آمريکا اجرا ميکرد و ميخواست قدرت را دوباره بدست بگيرد، هرروز بهانه بدست آمريکا ميداد که در عراق بماند؟

اکثر دولت های بزرگ ميخواهند که هرچه زودتر يک دولت مستقل عراقی سر کار بيايد. و در همچين موقعی، طرفداران صدام بهانه بدست دولت آمريکا ميدهند تا همچين اتفاقی نيفتد.

آيا بنفع صدام نيست که طرفدارانش ساکت بمانند تا دولت عراقي سر کار آيد و بعد با يک کودتا قدرت را دوباره بدست بگيرد؟

آيا اين مشکوک نيست که عده ای همه کار ميکنند تا آمريکا بهانه ای برای بودن در عراق و ندادن قدرت به يک دولت مدنی داشته باشد؟

و آيا اگر اين سوالها را از خود بکنيد، شما هم به اين نتيجه نميرسيد که "هنوز دولت آمريکا و صدام زير يک پتو همخوابند"؟

بنابرين چونکه هنوز صدام نافرمانی نکرده، مجازات نشده و اگر همينطور با دادن خون مردم عراق فرمانبری کند، مفقود خواهد ماند و اگر هم پيدا شود، جسدش پيدا خواهد شد. اما جسدی مثل اجساد فرزندانش. نامعلوم و فقط با کمک مرده شوران و آرايش شبيه او خواهد بود و يا يکی از بدل هاش را بعنوان جنازه صدام تقدیم مان خواهند کرد. جای تعجب نيست که آنها هم پيداشان نيست.

تا بعد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر