ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

آزاد کنيد


زندانيان سياسی را آزاد کنيد.

آزادی


ببخشيد که "فعلا" بيش ازين در توانمان نيست.
شرمنده

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر