ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۰۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

تعصب

تعصب چيست و چرا ما را متعصب بار می آورند؟


تعصب: جانب داری کردن از کسی،بچيزی دلبسته و مقيد بودن و سخت از آن دفاع کردن. فرهنگ عميد

جانب داری کردن، حمايت کردن، حميت داشتن. پرخاش کردن، سخت گرفتن. حميت، عصبيت. سختگيری. فرهنگ معين

خر قدرت و قدرت مندان شدن، حافظ قشر قدرت، از روی نادانی کمک به حکام، ترس فرو ريختن واقعيت ساختگی، وابستگی بزرگ به يک واقعيت مجازی. يک گيله مرد

متاسفانه برای سوال دوم ده دقيقه بیشتر وقت ندارم. از خوانندگان و دوستان خواهشمندم تا دو شنبه به سوال دوم "چرا ما را متعصب بار مي آورند؟" جواب دهند. من دوشنبه میخوانم و سعی میکنم سه شنبه جواب خودم را بدهم. البته اگر کسی جواب منو داد خیلی ممنون خواهم شد و قسمت 14 دسیسه رو خواهم نوشت.

به اميد روزهای بدون جانگيری!بنا به درخواست آریا. وبلاگ جهانخانه. از طرف يک موافق:


حکم اعدام را لغو کنيد. زندگي، مقدّس هست.برای دريافت کد اينجا کليک کنييد!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر