ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۲

با سلام ...

چرا ما را متعصب بار می آورند؟

به اين سوال جوابهای خوب داده شد که همديگر را تکميل ميکنند. البته بعضی از دوستان فقط تعصب رو معنی کردند اما نگفتند که "چرا ما را متعصب بار می آورند؟"

مهناز. وبلاگ ويران:
متعصب بار ميارن چون متعصب کورکورانه دفاع و حمله ميکنه. و جرات عوض کردن نظرشو نداره.

که تکميل ميشه با جواب قلقلی از وبلاگ قلقلک:
تا بتونن ازمون مفتکی استفاده کنن.

جواب معياد هم با کمی تغير: برای اينکه مارو از واقعيت دور کنند. و واقعيتی که قشر قدرت را برپا و استوار نگه ميدارد به خوردمان دهند.

برداشت از جواب خانه آدم کجاست ؟ : برای اينکه احساسات و افکار مارا متمرکز به مسایلی که بنفع خودشان هست، کنند.

نيلوفر هم ميگويد: من فقط ميدونم تعصب زاييده کوته فکري و نادونيه...و درمانش فقط دانشه.... که کاملا درست ميگويد. اما یکی از دلایلی که آدم رو متعصب هم بار می آورند این هست که ذهنشان برای دانش و افکار ديگر بسته میشود ....

کتبالو: ما رو متعصب بار ميارن که نتونيم فکر کنيم و چهار چوبمون رو عوض کنيم.

متعصبين پاسداران ظالمين و روحانی نمايان و شريف خيالان بودند و هستند، که حق تعصب نميخواهد!


بنا بر پیشنهاد آريا. وبلاگ جهانخانه.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر