ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

منجي

ببخشید که قبل ازینکه جواب بدم مینویسم. اما امروز وقت نکردم و با اینحال دوست دارم که اگر این مقاله رو نخوندید حتما بخونيد.
منتظر “ منجي “ نمانيم ، منجي خود ماييم ! نيلوفر بيضايی
(...)
مي توانيم تقصير را بر گردن ديگران بيندازيم. آري راحت ترين راه اين است كه به سادگي بگوييم ، تقصير ما نبود و نيست ، تقصير “ آنهاست“ . آري ، هميشه تقصير از “ديگران“ است و ما “بره ها ي بي تقصيريم“ . نتيجه ي اين معادله اين است كه ما ملتي مي شويم “مظلوم“ ، “ قهرمان“ ، “ ستمديده“ و كساني بايد از راه برسند تا ما را از “مظلوميتمان “ رهايي بخشند و به اين اميد است كه شب را روز مي كنيم و روز را به شب مي رسانيم.
(...)
تاريخ به خودي خود ، نه مايه ي افتحار است و نه مي بايست مايه ي شرم باشد. تاريخ، زماني به كار مي آيد كه با شناخت آن ، بتوانيم به گره هايي كه امروز در كارمان افتاده است ، پي ببريم و راهي بسوي آينده بجوييم. ايكاش يك بار هم كه شده، در مي يافتيم كه ما جدا از باورهايمان ، جدا از اينكه “ايراني“ باشيم يا “مسلمان“ ، “مسيحي“ باشيم يا “يهودي“ ، “زن“ باشيم يا “مرد“ ، انسانيم ، انسان.
(...)
آيا هزينه اي از اين بيشتر مي توان پرداخت و همچنان به اين “جناح“ يا آن “جناح“ دل خوش ساخت يا در انتظار منجي ماند؟
باز يك “انتخابات“ فرمايشي ديگر در راه است. حيله ها اينبار با بارهاي پيش فرق خواهد كرد. هيچ چيز بعيد نيست. شايد بجاي سيد محمد خاتمي ، اينبار محمد رضا خاتمي بي عبا و عمامه علم شود، شايد يكي از همين قهرمانهاي ساخته و پرداخته و در آب نمك خوابانده ي اين حكومت دغل ، اينبار “منجي“ خوانده شود . هوشيار باشيم.
(...)

حتما برين همه رو بخونين. وقتی که خوندم انگار داشتم افکار خودم رو میخوندم.
ببخشيد جواب پيام ها رو حتما، اگر امروز نشد فردا، ميدهم.
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر